Obstarávanie

Zber, preprava a zhodnocovanie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Bátorove Kosihy
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
191 424,00
Konečná suma(Bez DPH):
148 930,00
Zaplatené:
77.8%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90511000-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zberom, prepravou a nakladaním s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov, t.j. zber, preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu - kategória 20 03 01; plastov - kategória 20 01 39; papiera a lepenky - kategória 20 01 01; skla - kategória 20 01 02; objemového odpadu - kategória 20 03 07; drobného stavebného odpadu - kategória 17 01 07; opotrebovaných pneumatík ; elektronického šrotu - kategória 20 01 35, 20 01 36.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. 3 178 716,00 20% EUR 17. Júl 2014 49131

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 31. Júl 2014 31. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/330726/content/144125/download","filename":"Zápisnicaotvpon OSTATNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/330726/content/144126/download","filename":"Zápisnicaotvpon KRITÉRIÁ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Brantner Nové Zámky s.r.o. 31. Júl 2014 31. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/330738/content/309982/download","filename":"1. Bátorové Kosihy - Kritériá.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 31. Júl 2014 31. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/330729/content/144235/download","filename":"Zápisnica OSTATNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/330729/content/144236/download","filename":"Zápisnica KRITÉRIÁ.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 31. Júl 2014 31. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/330732/content/144260/download","filename":"SpravaOzakazkach_9_6.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 23. Apríl 2014 23. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/330720/content/309974/download","filename":"Súťažné podklady odpad.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 31. Júl 2014 31. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/330723/content/144042/download","filename":"Zápisnica splnenie podmienok.pdf"}]
Ponuky uchádzačov .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. 31. Júl 2014 31. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/330735/content/144288/download","filename":"Verejná súťaž_obec_Bátorové_Kosihy_časť_Kritéria.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×