Obstarávanie

Stavebné úpravy ul. Partizánov Liptovský Mikuláš


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Liptovský Mikuláš
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
213 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
138 898,33
Zaplatené:
65.21%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233000-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy ul. Partizánov. SO-01 Komunikácie, parkovacie plochy a chodníky ul. Partizánov Stavebné úpravy miestnej komunikácie ulica Partizánov sú navrhnuté v dĺžke 214,59 m. Upravená miestna komunikácia je navrhnutá ako jednopruhová jednosmerná komunikácia šírky 3,75 m s priľahlými parkovacím stojiskami s 45° šikmým a pozdĺžnym radením. Šikmé parkovacie stojiská sú navrhnuté o rozmeroch 2,4 x 4,0 m (miesto vyhradené pre osobu s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 3,5 x 4,0 m). Pozdĺžne parkovacie stojiská sú navrhnuté o rozmeroch 2,2 x 5,5 m. SO-02 Dažďová kanalizácia ul. Partizánov Jedná sa o dažďovú kanalizáciu odvodnenie dažďových vôd z existujúcej miestnej komunikácie ul. Partizánov, ktorá sa navrhuje kompletne zrekonštruovať. Odkanalizovanie dažďových vôd z tejto miestnej komunikácie je navrhované v podobe osadenia 8 ks nových uličných vpustí (UV1 UV8), kde v každej z nich bude samostatný odlučovač ropných látok.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HOLLSTAV, s. r. o. 10 166 678,00 20% EUR 27. Jún 2014 48960

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov ALPINE SLOVAKIA s.r.o. 24. Júl 2014 24. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/378319/content/321197/download","filename":"ALPINE SLOVAKIA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov KOLEK s.r.o. 24. Júl 2014 24. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/378340/content/321204/download","filename":"KOLEK.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 11. Marec 2014 11. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/378316/content/321196/download","filename":"Sutazne_podklady_1_ul_Partizanov.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 24. Júl 2014 24. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/378370/content/321213/download","filename":"Zápisnica otváranie ponúk.pdf"}]
Zmluva Zmluva 24. Júl 2014 24. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/378361/content/321211/download","filename":"Zmluva o dielo 714-2014.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva o dielo č. 714/2014//INV 22. Október 2014 22. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/378355/content/321209/download","filename":"Suma skutocne uhradeneho plnenia.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 24. Júl 2014 24. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/378376/content/321216/download","filename":"Zapisnica vyhodnotenie ponuk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/378376/content/321217/download","filename":"Zapisnica vyhodnotenie ponuk2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cestné stavby Liptovský Mikuláš s.r.o. 24. Júl 2014 24. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/378325/content/321199/download","filename":"Cestne_stavby LM.pdf"}]
Ponuky uchádzačov STRABAG s.r.o. 24. Júl 2014 24. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/378322/content/321198/download","filename":"STRABAG.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 24. Júl 2014 24. Júl 2014 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 24. Júl 2014 24. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/378367/content/321212/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov RILINE s.r.o. 24. Júl 2014 24. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/378334/content/321202/download","filename":"RILINE.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. Október 2014 22. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/378352/content/321208/download","filename":"Zapis z odovzdania diela.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 24. Júl 2014 24. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/378373/content/321214/download","filename":"Zapisnica vyhodnotenie PU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/378373/content/321215/download","filename":"Zapisnica vyhodnotenie PU2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ENVIGEO a.s. 24. Júl 2014 24. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/378331/content/321201/download","filename":"ENVIGEO.PDF"}]
Ponuky uchádzačov Liptovská stavebná spoločnosť s.r.o. 24. Júl 2014 24. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/378337/content/321203/download","filename":"Liptovska_stavebna_spolocnost.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 22. Október 2014 22. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/378346/content/321206/download","filename":"Informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Iný dokument k zákazke 25. Marec 2014 25. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/378358/content/321210/download","filename":"Vysvetlenie c. 2 sutaznych podkladov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov M-SILNICE a.s. 24. Júl 2014 24. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/378343/content/321205/download","filename":"M-SILNICE.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Iný dokument k zákazke 18. Marec 2014 18. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/378349/content/321207/download","filename":"Vysvetlenie sutaznych podkladov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK a.s. 24. Júl 2014 24. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/378328/content/321200/download","filename":"EUROVIA SK.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×