Obstarávanie

Oprava retroreflexných dopravných gombíkov STIM zapustených do vozovky pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I. triedy vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti a.s..


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
400 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
572 000,00
Zaplatené:
143.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233210-4
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je oprava retroreflexných dopravných gombíkov STIM zapustených do vozovky pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I. triedy vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti a.s.. Opravou RDG sa rozumie aplikácia dopravných gombíkov STIM t. j. pri čiastočnom poškodení resp. výmene dopravného zariadenia pri opravách alebo údržbe krytu vozoviek. RDG je potrebné zrealizovať pre zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa technologického postupu po opravách resp. údržbe vozovky.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SAROUTE, s.r.o. 5 572 000,00 0% EUR 14. August 2014 48749

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Ponuky uchádzačov SLOVMONT, akciová spoločnosť - časť Ostatné 21. August 2014 21. August 2014
Ponuky uchádzačov SAROUTE, s.r.o. - časť Ostatné 21. August 2014 21. August 2014
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 21. August 2014 21. August 2014
Súťažné podklady Súťažné podklady 24. Marec 2014 24. Marec 2014
Správa o zákazke Správa o zákazke 19. August 2014 19. August 2014
Ponuky uchádzačov CASSANDRA alfa s.r.o. - časť Ostatné 21. August 2014 21. August 2014
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 4. Apríl 2014 4. Apríl 2014
Ponuky uchádzačov DZ MAT - SLOVAKIA, s.r.o. - časť Ostatné 21. August 2014 21. August 2014
Zmluva Zmluva 14. August 2014 14. August 2014
Zápisnica Zápisnica 21. August 2014 21. August 2014
Ponuky uchádzačov COLAS, s.r.o. - časť Ostatné 21. August 2014 21. August 2014
Ponuky uchádzačov SAROUTE, s.r.o. - časť Kritériá 21. August 2014 21. August 2014
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0283-skutočne uhradené plnenie 2017-celé 27. Marec 2018 27. Marec 2018
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0283-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 30. Marec 2016 30. Marec 2016
Ponuky uchádzačov COLAS, s.r.o. - časť Kritériá 21. August 2014 21. August 2014
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 30. Júl 2014 30. Júl 2014
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0283 - skutočne uhradené plnenie za rok 2016 28. Marec 2017 28. Marec 2017
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 15. August 2014 15. August 2014
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 21. August 2014 21. August 2014

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×