Obstarávanie

Stroje do poľnohospodárskej prvovýroby Poľnohospodárske družstvo v Jurovej


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Poľnohospodárske družstvo v Jurovej
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
852 354,00
Konečná suma(Bez DPH):
852 354,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
16000000-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmet zákazky pozostáva z dodania strojno-technologického vybavenia pre poľnohospodársku prvovýrobu.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
AGROSERVIS spol. s r.o. 2 852 354,00 0% EUR 5. August 2014 48683

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 9. September 2014 9. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/104055/content/49760/download","filename":"zapisnica_-_vyhod.pod.ucasti_PD v Jurovej stroje.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 9. September 2014 9. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/104061/content/50073/download","filename":"zapisnica_z_vyhodnocovania_ponuk_PD v Jurovej stroje.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 9. September 2014 9. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/104073/content/49713/download","filename":"Záverečná správa PD v Jurovej stroje.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 10. Jún 2014 10. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/104049/content/49639/download","filename":"Súťažné podklady PD v Jurovej stroje.pdf"}]
Ponuky uchádzačov AGROSERVIS spol. s r.o. 9. September 2014 9. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/104064/content/50208/download","filename":"CP AGROSERVIS.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 9. September 2014 9. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/104058/content/49968/download","filename":"zapisnica_z_1._otvarania_ponuk_PD v Jurovej stroje.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/104058/content/49969/download","filename":"zapisnica_z_2._otvarania_ponuk_PD v Jurovej stroje.pdf"}]
Zmluva Zmluva 9. September 2014 9. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/104070/content/49695/download","filename":"Zmluva AGROSERVIS - PD v Jurovej.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 18. Júl 2014 18. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/104052/content/49662/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - PD v Jurovej stroje.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Alžbeta Tóthová - METEOR 9. September 2014 9. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/104067/content/50311/download","filename":"CP Alžbeta Tóthová - METEOR.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×