Obstarávanie

Komplexné služby mobilného operátora


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
IUVENTA
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
Od 44 580,00 do 89 161,00
Konečná suma(Bez DPH):
44 580,00
Zaplatené:
Nie je možné vypočítať presný pomer
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
64212000-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je výber mobilného operátora, podľa opisu v súťažných podkladoch, ktorého úlohou bude je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných telekomunikačných služieb operátora prostredníctvom virtuálnej privátnej siete (ďalej len VPS), t.j. vytvorením vnútropodnikovej siete pre hlasové SIM karty verejného obstarávateľa, pripojenie účastníka do verejnej telefónnej siete spoločnosti, doplnkové verejné telekomunikačné služby, aktivácia ďalších SIM kariet, nákup mobilných telefónov, záručný servis mobilných telefónov a pod. služby.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Orange Slovensko, a.s. 2 53 496,00 20% EUR 22. September 2014 48436

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Správa o zákazke Správa o zákazke 23. September 2014 23. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/258025/content/115816/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Zmluva Zmluva 23. September 2014 23. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/258028/content/115873/download","filename":"Zmluva o poskytovaní služby_HVPS.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 23. September 2014 23. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/258034/content/115939/download","filename":"Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu zadávania zákazky.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 23. September 2014 23. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/258019/content/115818/download","filename":"Zápisnica posúdenie splnenia podm. účasti.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 23. September 2014 23. September 2014 []
Zápisnica Zápisnica 23. September 2014 23. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/258022/content/115870/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 23. September 2014 23. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/258016/content/115797/download","filename":"Zápicnica z otvárania Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/258016/content/115798/download","filename":"Zápicnica z otvárania Kritériá.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 22. August 2014 22. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/258013/content/115776/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_profil.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Slovak Telekom, a.s. 23. September 2014 23. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/258010/content/115750/download","filename":"1.Ponuka Slovak Telekom Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/258010/content/115751/download","filename":"2.Poverenie na Adamca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/258010/content/115752/download","filename":"2.Vseobecne_podmienky_pre_poskytovanie_verejnych_sluzieb_prostrednictvom_mobilnej_siete_spolocnosti_Slovak_Telekom_2014_02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/258010/content/115753/download","filename":"3.Podpisový poriadok Slovak Telekomu, a.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/258010/content/115754/download","filename":"4. Splnomocnenie predstavenstva ST.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/258010/content/115755/download","filename":"1.Ponuka Slovak Telekom Kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/258010/content/115756/download","filename":"2.Vseobecne_podmienky_pre_poskytovanie_verejnych_sluzieb_prostrednictvom_mobilnej_siete_spolocnosti_Slovak_Telekom_2014_02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/258010/content/115757/download","filename":"3.Cenová ponuka – IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/258010/content/115758/download","filename":"4..c.6_Popis_sluLlby_VPS.1.7.10[1].pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 24. Apríl 2014 24. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/258004/content/851732/download","filename":"SP_komplexné služby MO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Orange Slovensko, a.s. 23. September 2014 23. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/258007/content/115801/download","filename":"Orange_IUVENTA_ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/258007/content/115802/download","filename":"Orange_IUVENTA_kriteria.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×