Obstarávanie

Nákup technológie na výrobu kontajnerov (EVO)


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
11 300 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
10 023 545,00
Zaplatené:
88.7%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
42612000-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom obstarávania je nákup, dodávka a montáž linky predstavujúcej celok skladajúci sa z dvoch technologických pracovísk, ktoré obsahujú rôzne technologické zariadenia.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Metrostav, a.s. 3 10 023 545,00 0% EUR 15. September 2014 48396

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Metrostav a.s. 19. September 2014 19. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/105460/content/50146/download","filename":"Ponuka Metrostav.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 19. September 2014 19. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/105454/content/50327/download","filename":"Zapisnica o posudenia splnenia podmienok ucasti.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 19. September 2014 19. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/105411/content/49997/download","filename":"Zapisnica z otvarania ponuk.pdf"}]
Zmluva Zmluva 22. September 2014 22. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/105417/content/50148/download","filename":"Zmluva.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma uhradeneho plnenia 19. Január 2016 19. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/105436/content/50019/download","filename":"ZTS_Suma skutocne uhradeneho plnenia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ŠKODA SLOVAKIA, a.s. 19. September 2014 19. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/105463/content/50236/download","filename":"Ponuka SKODA SLOVAKIA.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 23. Marec 2014 23. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/105439/content/50145/download","filename":"Sutazne podklady.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Otváranie Ostatné 26.05.2014 26. Máj 2014 26. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/105448/content/50149/download","filename":"ZTS VaV - Kontajnery - 4. Otvaranie Ostatne 26.05.2014.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 19. Január 2016 19. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/105433/content/50325/download","filename":"ZTS_Dokument o dodani a prebrati plnenia zmluvy.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 9. Apríl 2014 9. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/105442/content/50026/download","filename":"Sutazne podklady - uprava 07.04.2014.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ČKD PRAHA DIZ, a.s. 19. September 2014 19. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/105457/content/50023/download","filename":"Ponuka CKD PRAHA DIZ.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 11. Jún 2014 11. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/105451/content/50231/download","filename":"Oznámenie o výsledku verejneho obstaravania.pdf"}]
Zmluva Zmluva 28. September 2015 28. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/105430/content/50235/download","filename":"Dodatok 1.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 19. September 2014 19. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/105414/content/50007/download","filename":"Zapisnica o vyhodnoteni ponuk.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 19. September 2014 19. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/105423/content/50013/download","filename":"Sprava o zakazke.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×