Obstarávanie

Právne služby pre potreby Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
198 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
200 000,00
Zaplatené:
101.01%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
79100000-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Verejné obstarávanie sa realizuje cez systém EVO !!! POZOR: verejný obstarávateľ neposkytuje záujemcom súťažné podklady, záujemca sa musí zaregistrovať do systému EVO (registrácia je bezplatná). Podrobné informácie sú uvedené v bode VI.2. "Ďalšie doplňujúce informácie" tejto výzvy. Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných služieb v oblasti právnych služieb a právneho poradenstva podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a podľa pokynov verejného obstarávateľa ako klienta. Podrobné podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch na daný predmet zákazky.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o. 3 200 000,00 0% EUR 9. September 2014 48377

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica Zápisnica 19. September 2014 19. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/614577/content/236027/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponuk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov TaylorWessing e/n/w/c advokáti s.r.o. 19. September 2014 19. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/614571/content/235921/download","filename":"Ponuka_TaylorWessing.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 19. September 2014 19. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/614562/content/236051/download","filename":"Zapisnica o posudeni splnenia podmienok ucasti.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o. 19. September 2014 19. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/614565/content/236106/download","filename":"Ponuka_RELEVANS.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 19. September 2014 19. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/614556/content/235938/download","filename":"Sprava o zakazke.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 19. September 2014 19. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/614574/content/235970/download","filename":"Zapisnica z otvarania ponuk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 24. Jún 2014 24. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/614553/content/235888/download","filename":"Sutazne_podklady.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 3. September 2014 3. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/614559/content/235989/download","filename":"SZRB - PS - oznamenie § 44 ods. 2.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 19. September 2014 19. September 2014 []
Ponuky uchádzačov SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. 19. September 2014 19. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/614568/content/235887/download","filename":"Ponuka_Soukenik Strpka.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×