Obstarávanie

Služby podpory produktov od výrobcu Microsoft na MZVaEZ SR


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
127 998,00
Konečná suma(Bez DPH):
125 550,00
Zaplatené:
98.08%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
72253200-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú služby podpory prevádzky informačných systémov, zodpovedajúce školenia a konzultácie, realizácia update a upgrade informačných systémov a IT infraštruktúry od výrobcu Microsoft ako aj samotnej implementácie podľa potrieb verejného obstarávateľa, v súlade s jeho požiadavkami ako aj v súlade s technickými požiadavkami určenými výrobcom týchto produktov, a to po dobu jedného roka od nadobudnutia účinnosti zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania. Súčasťou služieb je aj poskytovanie licenčného poradenstva pri nákupe softvéru spolu s prehľadnou správou nakúpeného a používaného softvéru.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
BSP Solutions, a.s. 1 125 550,00 0% EUR 9. September 2014 48375

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva o poskytovanie služieb 14. Október 2015 14. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194402/content/294560/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia Služby podpory produktov od výrobcu Microsoft na MZVaEZ SR.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 22. Máj 2014 22. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194348/content/294536/download","filename":"Súťažné podklady_SLA MST_22052014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194348/content/294537/download","filename":"ZMLUVA_22052014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194348/content/294538/download","filename":"ZMLUVA_Priloha c 1 - zoznam expertov.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva na poskytovanie služieb 14. Apríl 2015 14. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194375/content/294552/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia sluzby podpory produktov od vyrobcu Microsoft na MZVaEZ SR.pdf"}]
Ponuky uchádzačov BSP Solutions, a.s. 17. September 2014 17. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194354/content/294542/download","filename":"ponuka_Kriteria.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 17. September 2014 17. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194417/content/86670/download","filename":"zapisnica z vyhodnotenia ponuk pred aukciou.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194417/content/86671/download","filename":"zapisnica z vyhodnotenia ponuk po aukcii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194417/content/86672/download","filename":"zapisnica z celkoveho vyhodnotenia ponuk.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 11. August 2015 11. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194390/content/294556/download","filename":"faktura za jun.pdf"}]
Zmluva Zmluva 17. September 2014 17. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194351/content/294541/download","filename":"Zmluva 1110000118 - scan.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 11. August 2015 11. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194393/content/294557/download","filename":"faktura za jul.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 17. December 2014 17. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194366/content/294548/download","filename":"faktura za mesiac november.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 11. August 2015 11. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194387/content/86944/download","filename":"faktura za maj.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 17. December 2014 17. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194357/content/86620/download","filename":"faktura za mesiac oktober.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. Október 2015 12. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194396/content/294558/download","filename":"faktura za august.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 19. August 2014 19. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194405/content/294567/download","filename":"INFORMACIA O VYSLEDKU VYHODNOTENIA PONUK_pre profil.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 17. September 2014 17. September 2014 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 21. Máj 2015 21. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194381/content/294555/download","filename":"faktura za april.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. Apríl 2015 27. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194378/content/294553/download","filename":"faktura za marec.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. Marec 2015 12. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194372/content/294551/download","filename":"faktura za februar.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. Január 2015 20. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194363/content/294545/download","filename":"faktura za mesiac december .pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 17. September 2014 17. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194408/content/294568/download","filename":"Správa.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 17. September 2014 17. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194411/content/86665/download","filename":"zapisnica z vyhodnotenia PU č.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194411/content/86666/download","filename":"zapisnica z vyhodnotenia PU č.2.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. Október 2015 12. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194399/content/294559/download","filename":"faktura za september.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 17. September 2014 17. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194414/content/294569/download","filename":"Zápisnica z otvarania ponuk č.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194414/content/294570/download","filename":"Zápisnica z otvarania ponuk č. 2.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 17. September 2014 17. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194420/content/294572/download","filename":"Správa.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. Február 2015 10. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194369/content/294549/download","filename":"faktura za mesiac januar .pdf"}]
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 23. Máj 2014 23. Máj 2014 []

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×