Obstarávanie

Vodiace osvetlenie (LED) pre tunely vo vlastníctve NDS, a.s.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
121 700,00
Konečná suma(Bez DPH):
121 700,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34900000-6
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je nákup súčastí (komponentov) vodiaceho osvetlenia (LED) typu Swareflex z dôvodu opravy, resp. výmeny poškodených súčastí existujúceho vodiaceho osvetlenia v prevádzkovaných tuneloch vo vlastníctve NDS a.s..

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
VIAPRO, s.r.o. 6 121 700,00 0% EUR 12. September 2014 48266

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 26. September 2014 26. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574835/content/209524/download","filename":"Zápisnica z KPU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574835/content/209525/download","filename":"Záp z KPU-3.pdf"}]
Ponuky uchádzačov NOPE a.s. - časť Ostatné 29. September 2014 29. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574796/content/209643/download","filename":"Info. o kontakt. osobe.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574796/content/209644/download","filename":"Návrh zmluvy + prílohy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574796/content/209645/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574796/content/209646/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574796/content/209647/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 26. September 2014 26. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574841/content/209437/download","filename":"Zápisnica z VP.pdf"}]
Zmluva Zmluva 17. September 2014 17. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574826/content/209389/download","filename":"ZM_2014_0347_podpisana verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov BONUL, s.r.o. - časť Kritériá 29. September 2014 29. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574811/content/209387/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov VIAPRO, s.r.o. - časť Ostatné 29. September 2014 29. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574802/content/209895/download","filename":"Návrh zmluvy vrátane príloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574802/content/209896/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574802/content/209897/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574802/content/209898/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi + inf. o kont. osobe pre real. EA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov BMN SECURITY, s.r.o. - časť Kritériá 29. September 2014 29. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574820/content/209749/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 17. September 2014 17. September 2014 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 26. September 2014 26. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574838/content/209465/download","filename":"Zápisnica z OO časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574838/content/209466/download","filename":"Zápisnica z OO Kritériá.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov 1. Júl 2014 1. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574814/content/209435/download","filename":"Vysvetlenie-doplnenie SP_finál.pdf"}]
Ponuky uchádzačov NOPE a.s. - časť Kritériá 29. September 2014 29. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574799/content/209691/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 18. September 2014 18. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574832/content/209401/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SATES, a.s. - časť Kritériá 29. September 2014 29. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574787/content/210158/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ELTODO SK, a. s. - časť Ostatné 29. September 2014 29. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574790/content/210564/download","filename":"Návrh zmluvy + prílohy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574790/content/210565/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574790/content/210566/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574790/content/210567/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ELTODO SK, a. s. - časť Kritériá 29. September 2014 29. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574793/content/209374/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov BONUL, s.r.o. - časť Ostatné 29. September 2014 29. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574808/content/210312/download","filename":"Návrh zmluvy + prílohy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574808/content/210313/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574808/content/210314/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574808/content/210315/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Ponuky uchádzačov VIAPRO, s.r.o. - časť Kritériá 29. September 2014 29. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574805/content/209981/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SATES, a.s. - časť Ostatné 29. September 2014 29. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574784/content/210035/download","filename":"Info. o kontaktnej osobe pre real. EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574784/content/210036/download","filename":"Návrh zmluvy + prílohy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574784/content/210037/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574784/content/210038/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574784/content/210039/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 17. Jún 2014 17. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574781/content/209739/download","filename":"SP_finál.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574781/content/209740/download","filename":"Príloha č. 1 - Technické parametre dopravného gombíku.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574781/content/209741/download","filename":"Príloha č. 2 - Technické parametre riadiacej jednotky IHP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574781/content/209742/download","filename":"Príloha č. 3 - Technické parametre 2-zložkového lepidla.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574781/content/209743/download","filename":"Príloha č. 4 Návrh na plnenie kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574781/content/209744/download","filename":"Príloha č.5 Jednotkové ceny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574781/content/209745/download","filename":"Príloha č. 6 - Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Ponuky uchádzačov BMN SECURITY, s.r.o. - časť Ostatné 29. September 2014 29. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574817/content/209704/download","filename":"Návrh zmluvy + prílohy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574817/content/209705/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574817/content/209706/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574817/content/209707/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 21. August 2014 21. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574823/content/210161/download","filename":"Oznámenie o vyhodnotení1_finál.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574823/content/210162/download","filename":"Oznámenie o vyhodnotení 2_finál.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574823/content/210163/download","filename":"Oznámenie o vyhodnotení 3_finál.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574823/content/210164/download","filename":"Oznámenie o vyhodnotení 4_finál.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574823/content/210165/download","filename":"Oznámenie o vyhodnotení 5_finál.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574823/content/210166/download","filename":"Oznámenie o vyhodnotení 6_finál.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0347-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638264/content/646859/download","filename":"ZM_2014_0347_skutočne uhradené plnenie za rok 2015.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×