Obstarávanie

Košice, Tr. arm. gen. L. Svobodu - rekonštrukcia podchodu pre chodcov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Košice
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
153 260,00
Konečná suma(Bez DPH):
127 389,16
Zaplatené:
83.11%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45221211-4
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Uskutočnenie stavebných a montážnych prác na rekonštrukcii: povrchov podchodu, prístupových schodísk, prekrytia schodísk, osvetlenia a bezpečnostných a ochranných oceľových konštrukcií vrátane dodávok súvisiacich stavebných výrobkov a materiálov s ich dopravou na miesto použitia a.i.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Inžinierske stavby, a. s. 1 152 867,00 20% EUR 28. Október 2014 48072

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Inžinierske stavby a.s. 30. Október 2014 30. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/481383/content/844020/download","filename":"Ponuka_Inzinierske stavby, a.s..pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Košice, Tr. arm. gen. L. Svobodu - rekonštrukcia podchodu pre chodcov 4. Máj 2015 4. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/481371/content/844015/download","filename":"Suma skutocne uhradeneho plnenia - KE, Tr.L.Svobodu-rekonštr. podchodu.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 30. Október 2014 30. Október 2014 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 4. Máj 2015 4. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/481368/content/844014/download","filename":"Zápis o odovzdaní a prevzatí - 1.PDF"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 23. Október 2014 23. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/481374/content/844017/download","filename":"Rekonštrukcia podchodu Tr. L. Svobodu Informacia o vysledku_profil.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 30. Október 2014 30. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/481380/content/844019/download","filename":"Podchod DH-záp. z vyhodn.spu.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 30. Október 2014 30. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/481386/content/844021/download","filename":"Podchod DH záp. z otvárania ponúk.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 30. Október 2014 30. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/481377/content/844018/download","filename":"Podchod DH Odôvodnenie nezrušenia.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 2. September 2014 2. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/481365/content/844008/download","filename":"Podchod DH Sutazne podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/481365/content/844009/download","filename":"Zmluva o dielo - podchod.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/481365/content/844010/download","filename":"Príloha č. 1 k ZoD - Opis.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/481365/content/844011/download","filename":"Rekonštrukcia podchodu Tr. L. Svobodu - príloha č. 2 k ZoD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/481365/content/844012/download","filename":"Podchod DH_Priloha Navrh kriteria hodnotenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/481365/content/844013/download","filename":"Požiadavka na RVO - prílohy - formuláre A,B.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 30. Október 2014 30. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/481392/content/844023/download","filename":"Podchod DH_Sprava.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 30. Október 2014 30. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/481389/content/844022/download","filename":"Podchod-záp. z vyhodnotenia.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×