Obstarávanie

Križovatka C. I/18 – Demänovská ulica, zvýšenie bezpečnosti chodcov na vyznačených prechodoch


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Liptovský Mikuláš
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
37 500,00
Konečná suma(Bez DPH):
30 320,00
Zaplatené:
80.85%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233000-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je vybudovanie bezpečného prechodu pre chodcov s ostrovčekom a osvetlením prechodu a priľahlými chodníkmi na križovatke dvoch komunikácií. Rozdelenie stavebných objektov : SO 01 Cesty a spevnené plochy SO 02 Osvetlenie prechodu pre chodcov

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HOLLSTAV, s. r. o. 1 36 384,00 20% EUR 24. Október 2014 47997

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Zmluva 28. Október 2014 28. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/379325/content/321463/download","filename":"Zmluva o dielo 1053-2014.pdf"}]
Ponuky uchádzačov HOLLSTAV s.r.o. 29. Október 2014 29. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/379316/content/321461/download","filename":"HOLLSTAV.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva o dielo č. 1053/2014/INV 2. Február 2015 2. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/379322/content/158613/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 28. Október 2014 28. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/379331/content/158813/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 29. Október 2014 29. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/379337/content/321465/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia PU.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 29. Október 2014 29. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/379340/content/321466/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponuk.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 29. Október 2014 29. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/379334/content/321464/download","filename":"Zapisnica z otvarania ponuk.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 29. Október 2014 29. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/379343/content/321467/download","filename":"Informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 28. Október 2014 28. Október 2014 []
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 29. Október 2014 29. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/379346/content/321468/download","filename":"Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu zadávania zákazky.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 22. September 2014 22. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/379313/content/321460/download","filename":"Sutazne podklady krizovatka ul. Demanovska.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 2. Február 2015 2. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/379319/content/321462/download","filename":"Zápis z odovzdania diela.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×