Obstarávanie

Činnosť stavebného dozoru pre stavbu "PRESTAVBA NÁMESTIA MAJSTRA PAVLA V LEVOČI - II. etapa"


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Levoča
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
54 174,00
Konečná suma(Bez DPH):
21 200,00
Zaplatené:
39.13%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71315300-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmet stavby je v zmysle technickej správy vymedzený: -na pravouhlom obdĺžnikovom Námestí Majstra Pavla v Levoči východnou stranou námestia a to z južnej strany od objektu č. 29 po objekt č. 5 na severnej strane námestia. Východnú časť takto vymedzeného územia tvoria uličné domoradia a vyústenie do Ul. Sirotínskej, západnú časť väzba na centrálnu časť námestia.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
imvia - ENGINEERING s. r. o. 4 25 440,00 20% EUR 21. Október 2014 47995

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica Zápisnica 28. November 2014 28. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/440257/content/353033/download","filename":"Zápisnice z vyhodnotenia ponuk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov INPRO POPRAD, s.r.o. 28. November 2014 28. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/440263/content/353041/download","filename":"INPRO POPRAD, s.r.o. - Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/440263/content/353042/download","filename":"INPRO POPRAD, s.r.o. - Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 28. November 2014 28. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/440260/content/353038/download","filename":"OSTATNE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/440260/content/353039/download","filename":"KRITERIA.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia §41 Kritériá 8. August 2014 8. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/440278/content/353058/download","filename":"Informácia §41 Kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/440278/content/353059/download","filename":"Formular__41_Kriteria.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 27. Október 2014 27. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/440284/content/353063/download","filename":"Sprava_o_zakazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Restado s.r.o. 1. December 2014 1. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/440266/content/353046/download","filename":"Restado - Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/440266/content/353047/download","filename":"Restado - Kriteria.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 28. November 2014 28. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/440296/content/353068/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia Ostatne.pdf"}]
Ponuky uchádzačov imvia-ENGINEERING, s.r.o. 1. December 2014 1. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/440269/content/353051/download","filename":"Ostatné - imvia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/440269/content/353052/download","filename":"Kritéria - imvia.pdf"}]
Zmluva Zmluva 18. November 2014 18. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/440290/content/353066/download","filename":"mandatna_zmluva_imvia.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia §41 "Ostatné" 30. Júl 2014 30. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/440272/content/353055/download","filename":"Informácia §41 Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/440272/content/353056/download","filename":"Formulár §41 Ostatné.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 31. Október 2014 31. Október 2014 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 28. November 2014 28. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/440299/content/353071/download","filename":"Zápisnica z otvárania Kritériá.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 2. Október 2014 2. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/440281/content/353061/download","filename":"Informacia_o_vsledku_vyhodnotenia_ponuk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 8. Júl 2014 8. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/440254/content/353031/download","filename":"Súťažné podklady Prestavba námestia majstra Pavla v Levoči - II. Etapa.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×