Obstarávanie

Nábytok MŠ Alfa


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Senec
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
50 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
25 576,66
Zaplatené:
51.15%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
39000000-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom verejného obstarávania je dodanie zariadenia interiéru do celého objektu materskej školy, vrátane dovozu a montáže. Predmet zákazky v celom rozsahu je uvedený v projektovej dokumentácii (príloha súťažných podkladov) a je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Podrobné informácie sú zachytené v projektovej dokumentácii a výkaze, ktorá tvorí prílohu týchto súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Alex Fémbútor Kft. 10 30 692,00 20% EUR 21. Október 2014 47985

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Termín otvárania ponúk KRITÉRIA 13. August 2014 13. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/319174/content/139519/download","filename":"oznamenie_T_otvarania_ponuk_kriteria.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 27. Október 2014 27. Október 2014 []
Zmluva Zmluva 27. Október 2014 27. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/319162/content/301058/download","filename":"085_14_07_ZoD_Alex_Fembutor_Kft.pdf"}]
Ponuky uchádzačov NAMIBEX s.r.o. 27. Október 2014 27. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/319127/content/139501/download","filename":"namimex.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 22. September 2014 22. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/319177/content/301061/download","filename":"14_Tab_hodn_ponuk_nabytok_MS_Alfa_celkova.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 11. Február 2015 11. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/319165/content/139278/download","filename":"preberaci_protokol.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Gabriel Podobek 27. Október 2014 27. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/319130/content/301038/download","filename":"podobek.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 27. Október 2014 27. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/319148/content/301049/download","filename":"11 zápisnica z otvárania ponúk kriteria.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 27. Október 2014 27. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/319151/content/301052/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia ponuk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PROFIL NÁBYTEK a.s. 27. Október 2014 27. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/319183/content/139293/download","filename":"profil_nabytek.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ŠKOLEX spol. s r.o. 27. Október 2014 27. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/319142/content/301045/download","filename":"skolex.pdf"}]
Ponuky uchádzačov MY DVA Slovakia s.r.o. 27. Október 2014 27. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/319136/content/301041/download","filename":"my_dva.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ALEX Fémbútor KfT. 27. Október 2014 27. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/319145/content/301048/download","filename":"alex_fembutor.pdf"}]
Iný dokument k zákazke vysvetlenie a doplnenie SP 23. Júl 2014 23. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/319171/content/139405/download","filename":"I_vysvetlenie_a_doplnenie_SP.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PS INTERIER PLUS s.r.o. 27. Október 2014 27. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/319133/content/301040/download","filename":"ps_interier_plus.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 11. Február 2015 11. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/319168/content/139288/download","filename":"faktura.pdf"}]
Ponuky uchádzačov VAREZ INTERIER spol. s r.o. 27. Október 2014 27. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/319186/content/301071/download","filename":"varez_interier.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DAVID interier design spol. s r.o. 27. Október 2014 27. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/319139/content/301042/download","filename":"david_interier_design.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 14. Júl 2014 14. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/319124/content/139395/download","filename":"uplne_SP_nabytok_MS_Alfa.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ZAPO MARYS s.r.o. 27. Október 2014 27. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/319189/content/301074/download","filename":"zapo_marys.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 27. Október 2014 27. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/319154/content/301054/download","filename":"sprava.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 27. Október 2014 27. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/319180/content/301062/download","filename":"zapisnica_vyhodnotenia_splnenia_podmienok_ucasti.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×