Obstarávanie

Komunálne vozidlo


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Handlová
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
44 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
44 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34114000-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy na dodanie jazdeného (používaného) komunálneho vozidla.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
REDOX, s.r.o. 2 52 800,00 20% EUR 22. Október 2014 47964

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Zmluva 23. Október 2014 23. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/391659/content/339799/download","filename":"kupna_zmluva.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Komunálna technika, s.r.o. 23. Október 2014 23. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/391668/content/160725/download","filename":"KOPIA_KTECH.PDF Copy.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 23. Október 2014 23. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/391683/content/160947/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 23. Október 2014 23. Október 2014 []
Ponuky uchádzačov Redox, s.r.o. 23. Október 2014 23. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/391671/content/160776/download","filename":"Kópia_redox.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 23. Október 2014 23. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/391665/content/160713/download","filename":"Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti-1.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 10. Júl 2014 10. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/391653/content/339781/download","filename":"Obsah_podkladov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/391653/content/339782/download","filename":"A1-pokyny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/391653/content/339783/download","filename":"A2-podmienky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/391653/content/339784/download","filename":"A3-kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/391653/content/339785/download","filename":"B1-opis.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/391653/content/339786/download","filename":"B2-cena.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/391653/content/339787/download","filename":"B3-Návrh_zmluvy.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 31. Júl 2014 31. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/391662/content/339805/download","filename":"Oznámenie o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 23. Október 2014 23. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/391674/content/160798/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Zápisnica o zasadnutí poroty Zápisnica o zasadnutí poroty 23. Október 2014 23. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/391680/content/160919/download","filename":"Zápisnica zo zasadnutia komisie-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/391680/content/160920/download","filename":"Zápisnica zo zasadnutia komisie-2.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 23. Október 2014 23. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/391677/content/160830/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×