Obstarávanie

Polopodzemné kontajnery na komunálny a separovaný odpad s inštaláciou


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Nitrianske komunálne služby, s.r.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
120 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
119 471,00
Zaplatené:
99.55%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34928480-6
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zadania zákazky je dodávka polopodzemných kontajnerov s inštaláciou v rastlom teréne. Povolenia drobnej stavby vybavuje obstarávateľ, dodávateľ poskytne typizovanú projektovú dokumentáciu na ohlásenie drobnej stavby. Projektová dokumentácia inštalácie polopodzemných kontajnerov musí spĺňať kritériá na drobnú stavbu v zmysle § 139 b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Počet obstarávaných kontajnerov: -31 ks polopodzemných kontajnerov o objeme 5 m3 s inštaláciou -17 ks polopodzemných kontajnerov o objeme 3 m3 s inštaláciou Počet stojísk: 12

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ENEX trade, s. r. o. 1 119 471,00 0% EUR 6. Október 2014 47696

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 9. Október 2014 9. Október 2014
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 1. Október 2014 1. Október 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. Január 2015 27. Január 2015
Zmluva Zmluva 9. Október 2014 9. Október 2014
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 9. Október 2014 9. Október 2014
Iný dokument k zákazke INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 21. August 2014 21. August 2014
Iný dokument k zákazke INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 2. September 2014 2. September 2014
Zápisnica Zápisnica 9. Október 2014 9. Október 2014
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva 610/2014 17. Jún 2015 17. Jún 2015
Správa o zákazke Správa o zákazke 9. Október 2014 9. Október 2014
Súťažné podklady Súťažné podklady 4. August 2014 4. August 2014
Ponuky uchádzačov ENEX trade, s.r.o. 9. Október 2014 9. Október 2014
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 9. Október 2014 9. Október 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 17. Jún 2015 17. Jún 2015
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 8. Október 2014 8. Október 2014

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×