Obstarávanie

Optimalizácia licencií Microsoft - produkt ,,Software assurance"


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
70 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
71 181,00
Zaplatené:
101.68%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
48214000-1
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zabezpečenie optimalizácie licencií Microsoft, prostredníctvom zakúpenia produktu ,,Software assurance" v súlade s licenčným programom Select Plus. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky bolo uvedené v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky ako aj v časti B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. 2 71 181,00 0% EUR 12. September 2014 47602

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 24. Júl 2014 24. Júl 2014 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 3. December 2014 3. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194481/content/87117/download","filename":"faktura_oktober.pdf"}]
Ponuky uchádzačov BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. 2. Október 2014 2. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194478/content/87084/download","filename":"ponuka_BSP.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 25. Júl 2014 25. Júl 2014 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva na zabezpečenie optimalizácie licencií 19. Február 2015 19. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194487/content/87148/download","filename":"faktura_ januar 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194487/content/87149/download","filename":"faktura_oktober.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. Január 2015 12. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194484/content/87136/download","filename":"faktura_ januar 2015.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 2. Október 2014 2. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194466/content/87123/download","filename":"Zápisnica z otvarania ponuk č.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194466/content/87124/download","filename":"Zápisnica z otvarania ponuk č.2.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 2. Október 2014 2. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194514/content/86899/download","filename":"zapisnica z vyhodnotenia PU.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 19. August 2014 19. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194502/content/294586/download","filename":"INFORMACIA O VYSLDEKU VYHODNOTENIA PONUK_pre profil.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 3. Júl 2014 3. Júl 2014 []
Zmluva Zmluva 2. Október 2014 2. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194511/content/86808/download","filename":"Zmluva 1110000119 - scan.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 2. Október 2014 2. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194469/content/87140/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponuk Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194469/content/87141/download","filename":"zapisnica z vyhodnotenia ponuk pred aukciou.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194469/content/87142/download","filename":"zapisnica z vyhodnotenia ponuk po aukcii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194469/content/87143/download","filename":"zapisnica z celkoveho vyhodnotenia ponuk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194469/content/87144/download","filename":"zapisnica z celkoveho vyhodnotenia ponuk č. 2.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 3. Júl 2014 3. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194463/content/87088/download","filename":"Súťažné podklady_MST assurance_01072014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194463/content/87089/download","filename":"zmluva software assurance_01072014.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 26. August 2014 26. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194505/content/294588/download","filename":"INFORMACIA O VYSLDEKU VYHODNOTENIA PONUK č.2_pre profil.pdf"}]
Ponuky uchádzačov exe, spoločnosť s ručením obmedzeným 2. Október 2014 2. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194475/content/86921/download","filename":"ponuka_exe.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 2. Október 2014 2. Október 2014 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva na zabezpečenie optimalizáce licencií 14. Apríl 2015 14. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194490/content/294585/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia Optimalizácia licencií Microsoft - produkt Software assurance.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 2. Október 2014 2. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194472/content/86696/download","filename":"Správa.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×