Obstarávanie

Dodávka počítačov, notebookov a príslušenstva pre potreby SZRB, a. s. (EVO)


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
121 240 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
101 014,00
Zaplatené:
0.08%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
30210000-4
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Verejné obstarávanie sa realizuje cez systém EVO !!! POZOR: verejný obstarávateľ neposkytuje záujemcom súťažné podklady, záujemca sa musí zaregistrovať do systému EVO (registrácia je bezplatná). Podrobné informácie sú uvedené v bode VI.2. "Ďalšie doplňujúce informácie" tejto výzvy. Predmetom zákazky je dodanie počítačov, notebookov, dokovacích staníc a súvisiacich licencií vrátane licencií operačných systémov, inštalačných a mimozáručných servisných služieb. Predmetom zákazky sú aj služby servisnej podpory na 48 mesiacov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných požiadaviek a špecifikácií, je uvedené v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
AutoCont SK a.s. 5 101 014,00 0% EUR 29. September 2014 47590

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 24. Jún 2014 24. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/614517/content/235860/download","filename":"Sutazne_podklady.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 2. Október 2014 2. Október 2014 []
Ponuky uchádzačov AutoCont SK a.s. 2. Október 2014 2. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/614538/content/235975/download","filename":"Ponuka Autocont.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 2. Október 2014 2. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/614523/content/236010/download","filename":"Sprava o zakazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DATALAN, a.s. 2. Október 2014 2. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/614550/content/236181/download","filename":"Ponuka Datalan.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 5. September 2014 5. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/614532/content/235868/download","filename":"Oznamenie § 44 ods. 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PosAm, spol. s r.o. 2. Október 2014 2. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/614541/content/236030/download","filename":"Ponuka PosAm.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 2. Október 2014 2. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/614520/content/235961/download","filename":"Zapisnica o vyhodnoteni ponuk - pred EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/614520/content/235962/download","filename":"Zapisnica o vyhodnoteni ponuk - po EA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SOFOS, s.r.o. 2. Október 2014 2. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/614547/content/236129/download","filename":"Ponuka Sofos.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 7. Júl 2014 7. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/614529/content/236074/download","filename":"Sutazne_podklady_AKTUALNE.pdf"}]
Ponuky uchádzačov MICROCOMP - Computersystem s.r.o. 2. Október 2014 2. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/614544/content/236071/download","filename":"Ponuka MICROCOMP.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 2. Október 2014 2. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/614535/content/235922/download","filename":"Zapisnica o posudeni splnenia podmienok ucasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/614535/content/235923/download","filename":"Zapisnica o posudeni splnenia podmienok ucasti - pokracovanie.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×