Obstarávanie

Oprava oporného múru v intraviláne obce Liptovské Revúce pod cestou III/059007 v km 4,63263-4,76729


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
78 185,00
Konečná suma(Bez DPH):
69 916,66
Zaplatené:
89.42%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Oprava oporného múru v intraviláne obce Liptovské Revúce pod cestou III/059007 v km 4,63263-4,76729 podľa projektovej dokumentácie. Ide o opravu betónových konštrukcii ľavostranného oporného múru pod cestou, ktorý je zároveň nábrežným múrom toku Revúca v riečnom km 21,35700-21,49166. Betónový múr je na lícnej strane značne zvetraný a rozrušený vplyvom zimných cyklov. Múr je porušený viacerými trhlinami a vypadanými kusmi betónu. V týchto miestach môže byť narušená statika oporného múru. Účelom stavebných prác je odvedenie povrchových vôd z komunikácie, oprava a stabilizácia poškodených alebo podmytých častí oporného múru. Celková dĺžka opravy múru je 134,66m. Súčasťou opravy múru bude vybudovanie novej rimsy a osadenie nového mostného zábradlia v dĺžke 130,00m.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
EUROVIA SK, a.s. 2 83 900,00 20% EUR 29. September 2014 47582

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Ponuky uchádzačov Swietelsky - Slovakia spol. s r.o. 3. Október 2014 3. Október 2014
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK, a.s. 3. Október 2014 3. Október 2014
Súťažné podklady Súťažné podklady 22. Júl 2014 22. Júl 2014
Suma skutočne uhradeného plnenia ZoD č. 91/2014 29. September 2015 29. September 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 29. September 2015 29. September 2015
Správa o zákazke Správa o zákazke 2. Október 2014 2. Október 2014
Zmluva Zmluva 3. Október 2014 3. Október 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Súpis vykonaných prác za rok 2016 1. Február 2017 1. Február 2017
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 2. Október 2014 2. Október 2014
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 3. September 2014 3. September 2014
Suma skutočne uhradeného plnenia ZoD č. 91/2014 1. Február 2017 1. Február 2017

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×