Obstarávanie

Oprava oporného múru v intraviláne obce Liptovské Revúce pod cestou III/059007 v km 4,63263-4,76729


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
78 185,00
Konečná suma(Bez DPH):
69 916,66
Zaplatené:
89.42%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Oprava oporného múru v intraviláne obce Liptovské Revúce pod cestou III/059007 v km 4,63263-4,76729 podľa projektovej dokumentácie. Ide o opravu betónových konštrukcii ľavostranného oporného múru pod cestou, ktorý je zároveň nábrežným múrom toku Revúca v riečnom km 21,35700-21,49166. Betónový múr je na lícnej strane značne zvetraný a rozrušený vplyvom zimných cyklov. Múr je porušený viacerými trhlinami a vypadanými kusmi betónu. V týchto miestach môže byť narušená statika oporného múru. Účelom stavebných prác je odvedenie povrchových vôd z komunikácie, oprava a stabilizácia poškodených alebo podmytých častí oporného múru. Celková dĺžka opravy múru je 134,66m. Súčasťou opravy múru bude vybudovanie novej rimsy a osadenie nového mostného zábradlia v dĺžke 130,00m.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
EUROVIA SK, a.s. 2 83 900,00 20% EUR 29. September 2014 47582

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Swietelsky - Slovakia spol. s r.o. 3. Október 2014 3. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3500/content/1200/download","filename":"Lipt.Revúce.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK, a.s. 3. Október 2014 3. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3503/content/1348/download","filename":"ponuka.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 22. Júl 2014 22. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3488/content/1890/download","filename":"SP-L.Revuce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3488/content/1891/download","filename":"Príloha č. 1 k SP-L.Revuce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3488/content/1892/download","filename":"TS oporný múr Lipt Revúce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3488/content/1893/download","filename":"výkaz výmer_oporný múr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3488/content/1894/download","filename":"Čelný štítok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3488/content/1895/download","filename":"Dopravné značenie dočasné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3488/content/1896/download","filename":"pozdlžny profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3488/content/1897/download","filename":"Prehladná situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3488/content/1898/download","filename":"Priečne rezy a.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3488/content/1899/download","filename":"Priečne rezy b.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3488/content/1900/download","filename":"Priečne rezy c.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3488/content/1901/download","filename":"Situácia I.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3488/content/1902/download","filename":"Situácia II.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3488/content/1903/download","filename":"Výkres výstuže.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3488/content/1904/download","filename":"Vzorový rez.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZoD č. 91/2014 29. September 2015 29. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3509/content/1078/download","filename":"FA-OM-L.Revúce.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 29. September 2015 29. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3512/content/1334/download","filename":"Súpis vykonaných prác.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 2. Október 2014 2. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3497/content/1066/download","filename":"SpravaOzakazkach_9_6.pdf"}]
Zmluva Zmluva 3. Október 2014 3. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3506/content/976/download","filename":"ZoD-91-2014-Eurovia-Lipt.Revúce.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Súpis vykonaných prác za rok 2016 1. Február 2017 1. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/774695/content/561803/download","filename":"Súpis vykonaných prác2.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 2. Október 2014 2. Október 2014 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 3. September 2014 3. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3491/content/961/download","filename":"Inf.podľa §44 ods.2.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZoD č. 91/2014 1. Február 2017 1. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/774687/content/561750/download","filename":"FA-OM-L.Revúce-2.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×