Obstarávanie

Doplňujúce stavebné práce - Manželské internáty, bloky A, B, C, D


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
420 008,00
Konečná suma(Bez DPH):
420 008,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Počas realizácie pôvodnej zákazky: Oprava a modernizácia manželských internátov, bloky A, B, C, D - Mlyny UK vyvstali nepredvídateľné búracie práce a stavebné práce, ktoré na ne nadväzujú, ako napríklad: vymurovanie novej strešnej atiky, vyspravenie škár vzniknutých odstránením dreveného hranola, vyspravenie obnaženej a skorodovanej výstuže železobetónových konštrukcií, búranie ďalších zakrytých nášľapných vrstiev podláh (terazzo), otlčenie omietok v rozsahu väčšom ako predpokladala projektovú dokumentácia, a ďalšie práce v zmysle výkazu výmer.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Chemkostav, a.s. 1 420 008,00 0% EUR 5. November 2014 47374

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva o dielo č. I/256/2014/TU 19. Január 2015 19. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/33153/content/14035/download","filename":"23_suma_skutocne_uhradeneho_plnenia.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 6. November 2014 6. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/33147/content/14086/download","filename":"sprava_o_zakazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Chemkostav, a.s. 6. November 2014 6. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/33144/content/14192/download","filename":"ponuka.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva o dielo č. I/256/2014/TU 5. Marec 2015 5. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/33156/content/14198/download","filename":"Suma_skutocne_uhradeneho_plnenia_zadrzne.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 6. November 2014 6. November 2014 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 3. Október 2014 3. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/33135/content/14102/download","filename":"oznamenie_vysledok_profil.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. Január 2015 14. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/33150/content/14051/download","filename":"Preberaci_protokol_MI.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zápisnica z rokovania 6. November 2014 6. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/33141/content/14026/download","filename":"zapisnica_z_rokovania.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×