Obstarávanie

Oprava diaľničného mosta ev.č.D1-061 nad traťou ŽSR, Trnava.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
744 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
658 442,00
Zaplatené:
88.5%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45221119-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú stavebné práce ktorými sa zrealizuje oprava mosta ev. č. D1 061, mostný objekt je nad diaľnicou ŽSR a je v správe SSÚD Trnava. Uvedená oprava zahŕňa nasledovné práce: -odfrézovanie vozovkových vrstiev a odbúranie vyrovnávacieho betónu vodným lúčom, odbúranie ríms a demontáž zvodidla -osadenie spriahajúcich prvkov, realizácia spriahajúcej dosky a realizácia zapečaťujúcej vrstvy, hydroizolácie -betonárske práce - zriadenie kotvenia a vystuženia rímsy, betonáž -realizácia odvodňovacieho prúžku z drenážneho betónu a výmena odvodňovačov, realizácia vozovkových vrstiev. Bližšie špecifikované v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HYDROSERVICE, spol. s.r.o. 10 658 442,00 0% EUR 31. Október 2014 47297

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. - časť Kritériá 7. November 2014 7. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572408/content/209509/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. - časť Ostatné 7. November 2014 7. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572426/content/209499/download","filename":"Čestné prehlásenie o podzhotoviteľoch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572426/content/209500/download","filename":"Harmonogram postupu a trvania prác.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572426/content/209501/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572426/content/209502/download","filename":"Podiel práce zabezpeč. podzhotoviteľmi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572426/content/209503/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572426/content/209504/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572426/content/209505/download","filename":"Zmluva o dielo.pdf"}]
Zmluva Zmluva 31. Október 2014 31. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572486/content/209436/download","filename":"ZM_2014_0447_podpisana verzia.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 17. Marec 2014 17. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572474/content/212527/download","filename":"_O_Výmery.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572474/content/212528/download","filename":"_titulka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572474/content/212529/download","filename":"_vrchna obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572474/content/212530/download","filename":"_zoznam priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572474/content/212531/download","filename":"A_Sprievodna sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572474/content/212532/download","filename":"B_Prehladna situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572474/content/212533/download","filename":"C_Koordinacna situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572474/content/212534/download","filename":"D.2.1_Technciska sprava-titulak.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572474/content/212535/download","filename":"D.2.1_Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572474/content/212536/download","filename":"D.2.2.01_podorys a pozdlzny rez - existujuci stav .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572474/content/212537/download","filename":"D.2.2.02_priecny rez - existujuci stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572474/content/212538/download","filename":"D.2.2.03_podorys - nový stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572474/content/212539/download","filename":"D.2.2.04_pozdlzny rez - nový stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572474/content/212540/download","filename":"D.2.2.05_priecny rez - nový stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572474/content/212541/download","filename":"D.2.2.06_vytycovaci vykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572474/content/212542/download","filename":"D.2.2.07_tvar spriahajucej dosky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572474/content/212543/download","filename":"D.2.2.08_vzstuz spriahajucej dosky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572474/content/212544/download","filename":"D.2.2.09_tvar a vystuz prechodovych dosiek.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572474/content/212545/download","filename":"D.2.2.10_tvar a vystuz rims.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572474/content/212546/download","filename":"D.2.2.11_zvodidla.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572474/content/212547/download","filename":"D.2.2.12_zábradlie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572474/content/212548/download","filename":"D.2.2.13_protidotykova zabrana.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572474/content/212549/download","filename":"D.2.2.14_odvodnenie mosta.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572474/content/212550/download","filename":"D.2.2.15_mostne zavery.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572474/content/212551/download","filename":"D.2.2.16_rozsah sanácie nk a spodnej stavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572474/content/212552/download","filename":"D.2.2.17_upravy v okoli mosta.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572474/content/212553/download","filename":"D.2.2.18_ukolajnenie mosta.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572474/content/212554/download","filename":"D.2.2.19_vzorove detaily.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572474/content/212555/download","filename":"D.2.2.20_upravy na spodnej stavbe.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572474/content/212556/download","filename":"D1-061_2D-Tlac.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572474/content/212557/download","filename":"D1-061_most Trnava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572474/content/212558/download","filename":"E_Doklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572474/content/212559/download","filename":"I.1_Diagnosticky prieskum vozovky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572474/content/212560/download","filename":"I.2_Stavebno technicky prieskum.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572474/content/212561/download","filename":"K_ titulka plan BOZP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572474/content/212562/download","filename":"K_Plan BOZP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572474/content/212563/download","filename":"L_Plan organizacie vystavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572474/content/212564/download","filename":"L_Plan organizacie vystavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572474/content/212565/download","filename":"L_POV_Harmonogram.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572474/content/212566/download","filename":"Miestopis_1.str.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572474/content/212567/download","filename":"Miestopis_2.str.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572474/content/212568/download","filename":"N_Odpadove hospodarstvo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572474/content/212569/download","filename":"NDS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572474/content/212570/download","filename":"orange0029.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572474/content/212571/download","filename":"Prehľad_bodov_PBPP Trnava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572474/content/212572/download","filename":"SITEL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572474/content/212573/download","filename":"SPP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572474/content/212574/download","filename":"TaVoS1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572474/content/212575/download","filename":"TaVoS2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572474/content/212576/download","filename":"Tcom.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572474/content/212577/download","filename":"Tcom_vytcenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572474/content/212578/download","filename":"Technická_správa Trnava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572474/content/212579/download","filename":"Zoznam_PBPP Trnava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572474/content/212580/download","filename":"Zoznam_podrobnych_bodov .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572474/content/212581/download","filename":"ZSR oznamovacie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572474/content/212582/download","filename":"ZSR-silnoprud.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 13. Marec 2014 13. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572456/content/209679/download","filename":"Príloha č. 3 k SP Výkaz výmer-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572456/content/209680/download","filename":"Príloha č. 3 k SP Výkaz výmer-3.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 3. November 2014 3. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572399/content/209289/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk č. Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572399/content/209290/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk č. Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov OAT spol. s r.o. - časť Kritériá 7. November 2014 7. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572450/content/209960/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 3. November 2014 3. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572396/content/209237/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia PU.pdf"}]
Ponuky uchádzačov CESTY NITRA, a.s. - časť Kritériá 7. November 2014 7. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572414/content/210184/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 3. November 2014 3. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572402/content/209233/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 3. November 2014 3. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572393/content/209203/download","filename":"Sprava o zakazke podľa § 21 ods. 2 ZVO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. - časť Ostatné 7. November 2014 7. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572405/content/209413/download","filename":"Čestné vyhlásenie - subdodávatelia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572405/content/209414/download","filename":"Harmonogram.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572405/content/209415/download","filename":"Návrh zmluvy o dielo +harmonogram.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572405/content/209416/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572405/content/209417/download","filename":"Splnomocnenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572405/content/209418/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572405/content/209419/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK, a.s. - časť Ostatné 7. November 2014 7. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572417/content/210716/download","filename":"Dokumenty preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572417/content/210717/download","filename":"Návrh zmluvy o dielo vrátane prílohy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572417/content/210718/download","filename":"Obsah.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572417/content/210719/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572417/content/210720/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi + plnomocenstvo.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 3. Apríl 2014 3. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572480/content/209388/download","filename":"Vysvetlenie-doplnenie SP č. 2 - FINAL.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Skanska SK a.s. - časť Ostatné 7. November 2014 7. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572453/content/209550/download","filename":"Čestné vyhlásenie - subdodávatelia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572453/content/209551/download","filename":"Návrh zmluvy o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572453/content/209552/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572453/content/209553/download","filename":"Poverenie na podpisovanie ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572453/content/209554/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572453/content/209555/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572453/content/209556/download","filename":"Zoznam subdodávateľov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov HYDROSERVICE, spol. s r.o. - časť Ostatné 7. November 2014 7. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572435/content/209653/download","filename":"Certifikáty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572435/content/209654/download","filename":"Čestné prehlásenie o pochopení súťažných podkladov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572435/content/209655/download","filename":"Čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572435/content/209656/download","filename":"Čestné vyhlásenie o splnení podmienok subdodávateľmi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572435/content/209657/download","filename":"Harmonogram realizácie prác.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572435/content/209658/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572435/content/209659/download","filename":"Špecifikácia prác na diele.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572435/content/209660/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572435/content/209661/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572435/content/209662/download","filename":"Zmluva o dielo.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 28. Marec 2014 28. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572477/content/209368/download","filename":"Vysvetlenie-doplnenie SP - FINAL.pdf"}]
Ponuky uchádzačov CESTY NITRA, a.s. - časť Ostatné 7. November 2014 7. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572411/content/210068/download","filename":"Čestné vyhlásenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572411/content/210069/download","filename":"Harmonogram.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572411/content/210070/download","filename":"Návrh zmluvy o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572411/content/210071/download","filename":"Plnomocenstvo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572411/content/210072/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572411/content/210073/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572411/content/210074/download","filename":"Výkaz výmer (neocenený).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572411/content/210075/download","filename":"Zoznam dokumentov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572411/content/210077/download","filename":"Zoznam subdodávok.pdf"}]
Ponuky uchádzačov STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s. - časť Kritériá 7. November 2014 7. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572468/content/209350/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 13. Marec 2014 13. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572420/content/209277/download","filename":"Príloha č.2 k SP_Návrh na plnenie kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572420/content/209278/download","filename":"Príloha č. 3 k SP Výkaz výmer.pdf"}]
Ponuky uchádzačov HASTRA s.r.o. - časť Kritériá 7. November 2014 7. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572432/content/209409/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s. - časť Ostatné 7. November 2014 7. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572465/content/210207/download","filename":"Harmonogram.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572465/content/210208/download","filename":"Návrh zmluvy o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572465/content/210209/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572465/content/210210/download","filename":"Opis predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572465/content/210211/download","filename":"Spôsob určenia ceny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572465/content/210212/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572465/content/210213/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 14. Október 2014 14. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572483/content/209696/download","filename":"Oznámenie o výsl. vyh. ponúk - Hydroservice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572483/content/209697/download","filename":"Oznámenie o výsl. vyh. ponúk - Stavby Mostov Slovakia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572483/content/209698/download","filename":"Oznámenie o výsl. vyh. ponúk - Cesty Nitra.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572483/content/209699/download","filename":"Oznámenie o výsl. vyh. ponúk - Metrostav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572483/content/209700/download","filename":"Oznámenie o výsl. vyh. ponúk - OAT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572483/content/209701/download","filename":"Oznámenie o výsl. vyh. ponúk - SKANSKA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Skanska SK a.s. - časť Kritériá 7. November 2014 7. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572462/content/209735/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Metrostav a.s. - časť Ostatné 7. November 2014 7. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572441/content/209430/download","filename":"Čestné vyhlásenie - subdodávatelia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572441/content/209431/download","filename":"Návrh zmluvy vrátane prílohy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572441/content/209432/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572441/content/209433/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572441/content/209434/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi + plná moc.pdf"}]
Ponuky uchádzačov HYDROSERVICE, spol. s r.o. - časť Kritériá 7. November 2014 7. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572438/content/209288/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. ZM/2014/0447 - Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-061 nad traťou ŽSR, Trnava 14. August 2017 14. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/863375/content/625652/download","filename":"DZM_2014_0447_0002_podpisana verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Metrostav a.s. - časť Kritériá 7. November 2014 7. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572444/content/209523/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov OAT spol. s r.o. - časť Ostatné 7. November 2014 7. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572447/content/209842/download","filename":"Harmonogram postupu a trvania prác.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572447/content/209843/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572447/content/209844/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572447/content/209845/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572447/content/209846/download","filename":"Zmluva o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572447/content/209847/download","filename":"Zoznam subdodávateľov a čestné vyhlásenie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov HASTRA s.r.o. - časť Ostatné 7. November 2014 7. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572429/content/209375/download","filename":"Harmonogram.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572429/content/209376/download","filename":"Návrh zmluvy o dielo bez cien.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572429/content/209377/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572429/content/209378/download","filename":"Podiel prác formou subdodávok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572429/content/209379/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572429/content/209380/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ZM/2014/0447 - Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-061 nad traťou ŽSR, Trnava 29. Marec 2017 29. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/796861/content/554075/download","filename":"DZM_2014_0447_0001_podpisana verzia.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 13. Marec 2014 13. Marec 2014 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 13. Marec 2014 13. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572384/content/209603/download","filename":"SP (Oprava mosta Trnava) - FINÁL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572384/content/209604/download","filename":"Priloha č. 1 k SP - Vseob. info o uchádzačovi.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 3. November 2014 3. November 2014 []

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×