Obstarávanie

ELISA


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
10 200,00
Konečná suma(Bez DPH):
8 890,90
Zaplatené:
87.16%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33141625-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
súb.
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Detekcia ľudských imunoglobulínov triedy IgG, IgM, IgA v sére pacienta proti antigénom: Mycoplasma pneumoniae (IgM, IgG, IgA), Chlamydophila (Chlamydia), pneumoniae (IgM, IgG, IgA), Adenovírus (IgM), Respiratórny syncytiálny vírus (IgM), Epstein-Barrovej vírus (IgM, IgG), Cytomegalovírus (IgG, IgM), Bordetella pertussis (IgM, IgG).; Diagnostické súpravy sú určené pre aplikáciu na analyzátor ALISEI. Všetky roztoky musia byť v dostatočnom objeme v zmysle pipetovacieho programu a pipetovaných objemov analyzátorom ALISEI.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Každá súprava musí obsahovať: Mikrotitračnú platničku zloženú z 12 stripov po 8 detekčných jamiek, negatívnu kontrolu, pozitívnu kontrolu, Cutt-off kontrolu, Conjugát, Substrát, premývací roztok, riediaci roztok, zastavovací roztok, návod na použitie., Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Mycoplasma pneumoniae (IgA), Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: Mycoplasma pneumoniae (IgG), Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20; Technické vlastnosti: Mycoplasma pneumoniae (IgM), Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20; Technické vlastnosti: Chlamydophila (Chlamydia) pneumoniae (IgA), Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: Chlamydophila (Chlamydia) pneumoniae (IgG), Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20; Technické vlastnosti: Chlamydophila (Chlamydia) pneumoniae (IgM), Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20; Technické vlastnosti: Epstein-Barrovej vírus (IgG), Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: Epstein-Barrovej vírus (IgM), Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: Cytomegalovírus (IgG), Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: Cytomegalovírus (IgM), Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: Bordetella pertussis (IgG), Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: Bordetella pertussis (IgM), Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: Adenovírus (IgM), Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: Respiratórny syncytiálny vírus (IgM), Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
G Trade s.r.o. 3 9 780,00 10% EUR 5. December 2018 252162

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×