Obstarávanie

Systém pre nepriamu digitalizáciu mamografie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Nemocnice s poliklinikami n.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
34 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
34 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33111600-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodanie 1 ks nového, nie použitého resp. repasovaného systému pre nepriamu digitalizáciu mamografie vrátane príslušenstva pre potreby rádiologického odd. príslušnej prevádzky ZZ.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MEDIXRAY, s.r.o. 1 34 000,00 0% EUR 15. December 2014 47204

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 16. December 2014 16. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/52075/content/27880/download","filename":"Zápisnica zo spln.podm.účasti_pripMG-7.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 16. December 2014 16. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/52078/content/27924/download","filename":"Zápisnica - z otvárania ponúk RP_pripMG.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/52078/content/27925/download","filename":"Zápisnica z vyhodn.pred EA_pripMG.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 16. December 2014 16. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/52084/content/26997/download","filename":"Zápisnica zo spln.podm.účasti_dodatok.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 29. Október 2014 29. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/52057/content/27384/download","filename":"SP nepriama digit_II_final.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 8. Január 2015 8. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/52066/content/27722/download","filename":"Preber.protokol 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/52066/content/27723/download","filename":"Preber.protokol 2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP 2. December 2014 2. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/52072/content/27825/download","filename":"Vysvetlenie SP.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 16. December 2014 16. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/52060/content/27508/download","filename":"Sprava_o_zakazke.pdf"}]
Zmluva Zmluva 16. December 2014 16. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/52063/content/27612/download","filename":"KZ MedixRay_komplet_6.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 16. December 2014 16. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/52090/content/27391/download","filename":"Odôvodnenie nezruš.zák. §46-2_pripMG.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 16. December 2014 16. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/52081/content/27938/download","filename":"Zápisnica po EA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov MEDIXRAY s.r.o. 16. December 2014 16. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/52069/content/27765/download","filename":"Declaration.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/52069/content/27766/download","filename":"ES.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/52069/content/27767/download","filename":"navrhKZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/52069/content/27768/download","filename":"Opis 01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/52069/content/27769/download","filename":"Opis 02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/52069/content/27770/download","filename":"Poverenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/52069/content/27771/download","filename":"Prospekt01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/52069/content/27772/download","filename":"Prospekt02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/52069/content/27773/download","filename":"Rozpocet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/52069/content/27774/download","filename":"Skolenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/52069/content/27775/download","filename":"Skolenie2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/52069/content/27776/download","filename":"SUKL.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 16. December 2014 16. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/52087/content/27146/download","filename":"Informacia_poradie_uchadzacov_pripMG-2.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×