Obstarávanie

Nájom priestorov a zabezpečovanie obedov a občerstvenia pre účastníkov vzdelávacích modulov a tréningov (ESF)


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
80 312,00
Konečná suma(Bez DPH):
76 912,00
Zaplatené:
95.76%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
55120000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je nájom priestorov s technickým vybavením spolu so zabezpečením obedov a občerstvenia pre účastníkov vzdelávacích modulov a tréningov v predpokladanom objeme podľa rozpisov uvedených v časti B.1 súťažných podkladov. Vzdelávanie bude poskytované zamestnancom rezortov, úradov a inštitúcií zainteresovaných do prípravy na výkon predsedníctva SR v Rade EÚ. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky, vrátane špecifikácie predmetu zákazky, tvorilo časť súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky ako aj časť B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. 6 76 912,00 0% EUR 15. December 2014 47154

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 22. December 2014 22. December 2014 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 30. September 2015 30. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194630/content/87106/download","filename":"faktury_august.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zmena súťažných podkladov a predĺženie lehoty na predkladanie ponúk 27. August 2014 27. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194645/content/86998/download","filename":"predlzenie lehoty na PP.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 11. August 2014 11. August 2014 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 5. November 2014 5. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194648/content/87104/download","filename":"INFORMACIA O VYSLDEKU VYHODNOTENIA PONUK_pre profil.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. Júl 2015 27. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194624/content/87033/download","filename":"dopln. faktura_jun 2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 28. Október 2015 28. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194633/content/294629/download","filename":"faktury_september.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. 18. December 2014 18. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194666/content/86771/download","filename":"ponuka_DHS.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 18. December 2014 18. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194660/content/294635/download","filename":"zapisnica z vyhodnotenia ponuk Kriteria.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. November 2015 20. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194636/content/294630/download","filename":"faktury_oktober.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. August 2015 14. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194627/content/87087/download","filename":"faktury_ jul.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 11. August 2014 11. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194613/content/294624/download","filename":"Súťažné podklady_08082014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194613/content/294625/download","filename":"RD_prenajom priestorov_08082014 .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194613/content/294626/download","filename":"Priloha c 1 Cenník-final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194613/content/294627/download","filename":"Priloha c 2 k RD.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 18. December 2014 18. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194663/content/294636/download","filename":"Správa.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 18. December 2014 18. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194657/content/294633/download","filename":"Zápisnica z otvarania ponuk č.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194657/content/294634/download","filename":"Zápisnica z otvarania ponuk č.2.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 18. December 2014 18. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194654/content/87129/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia PU č. 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194654/content/87130/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia PU č. 2 a ponúk Ostatne.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 3. Júl 2015 3. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194621/content/86999/download","filename":"faktura_ jun 2015.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Rámcová dohoda o nájme školiacich priestorov a poskytnutí stravovacích služieb 14. Január 2016 14. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194639/content/294632/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia Najom priestorov a zabezpecenie obedov a obcerstvenia pre ucastníkov vzdelavacich modulov a treningov (ESF.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×