Obstarávanie

Program rozvoja vidieka Prešovského samosprávneho kraja – vypracovanie dokumentu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Prešovský samosprávny kraj
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
54 166,00
Konečná suma(Bez DPH):
38 000,00
Zaplatené:
70.15%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
75112100-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je vypracovanie komplexného dokumentu Program rozvoja vidieka (PRV) Prešovského samosprávneho kraja. Dokument bude vypracovaný v súlade so zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja a ďalšími relevantnými predpismi. Vzhľadom na to, že vypracovaný dokument je v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov predmetom posudzovania jeho vplyvu na životné prostredie (SEA), je súčasťou zákazky aj zabezpečenie náležitosti v zmysle vyššie uvedeného zákona. Súčasťou zákazky je tiež vypracovanie ex-ante hodnotenia a dodávka polygrafických služieb. Podrobný opis predmetu zákazky bol uvedený v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Regionálna Inovačná Agentúra z.p.o. 3 45 600,00 20% EUR 18. November 2014 46965

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov VVMZ s.r.o. 21. November 2014 21. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/264345/content/118001/download","filename":"VVMZ_krit_PRV.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 17. Apríl 2014 17. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/264327/content/117888/download","filename":"Opis_opravený preklep.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Regionálna Inovačná Agentúra z.p.o. 24. November 2014 24. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/264315/content/118061/download","filename":"R.I.A._krit.pdf"}]
Zmluva Zmluva 27. November 2014 27. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/264318/content/118124/download","filename":"Profil_zmluva_prv-psk.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 18. November 2014 18. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/264333/content/117834/download","filename":"2_zapis z otv obalok_OST_DSS SL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/264333/content/117835/download","filename":"3_kontr. harok_ OST.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 8. Apríl 2014 8. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/264312/content/117987/download","filename":"Súťažné podklady PRV PSK.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 28. November 2014 28. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/264321/content/117887/download","filename":"SPRÁVA_PRV.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 4. Jún 2014 4. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/264330/content/118007/download","filename":"vyhodn_PRV_PROFIL.pdf"}]
Ponuky uchádzačov IBS SLOVAKIA, s.r.o. 21. November 2014 21. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/264342/content/117952/download","filename":"IBS_krit_PRV.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 9. Apríl 2014 9. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/264324/content/118014/download","filename":"Zmluva_PRV_navrh.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 18. November 2014 18. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/264336/content/117859/download","filename":"4_zapis z otv obalok_KRITERIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/264336/content/117860/download","filename":"navrhy.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 18. November 2014 18. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/264339/content/117904/download","filename":"5_zapis z vyhodnotenia_KRITERIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/264339/content/117905/download","filename":"6_hodn +kontr harok_ KRIT.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×