Obstarávanie

Kultúrny dom a Obecný úrad Budiš – zateplenie objektu, stavebné úpravy a sadové úpravy okolia


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Budiš
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
82 857,00
Konečná suma(Bez DPH):
82 857,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú stavebné práce podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer. Zadanie je súčasťou súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HOLLSTAV, s. r. o. 5 82 857,00 Neuvedené EUR 28. Apríl 2016 46933

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 5. Máj 2016 5. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/658575/content/475378/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/658575/content/475379/download","filename":"Posúdenie splnenia podmienok účasti po výzve na doplnenie a výsledok celkového vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka 5. Máj 2016 5. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/658560/content/475306/download","filename":"CP HOLLSTAV s.r.o..pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 20. Január 2016 20. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/385008/content/158904/download","filename":"Vysvetlenie súťažných podkladov.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 20. Január 2016 20. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/385005/content/158902/download","filename":"Kultúrny dom Budia 2xs + bl. Vv - doplnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/385005/content/158903/download","filename":"SP-oprava.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 5. Máj 2016 5. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/658568/content/475350/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 12. Január 2016 12. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/384996/content/326291/download","filename":"SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/384996/content/326292/download","filename":"Budiš -zmluva o dielo_KD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/384996/content/326293/download","filename":"A,B-správy k Psp-Budiš.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/384996/content/326294/download","filename":"Budiš Kult. dom + OÚ el + bl..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/384996/content/326295/download","filename":"Budiš titl.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/384996/content/326296/download","filename":"Budiš-C situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/384996/content/326297/download","filename":"Budiš-D.techn.správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/384996/content/326298/download","filename":"Budiš-d1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/384996/content/326299/download","filename":"Budiš-d2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/384996/content/326300/download","filename":"Budiš-d3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/384996/content/326301/download","filename":"Budiš-d4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/384996/content/326302/download","filename":"Budiš-d5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/384996/content/326303/download","filename":"Budiš-d6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/384996/content/326304/download","filename":"Budiš-d7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/384996/content/326305/download","filename":"Budiš-d8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/384996/content/326306/download","filename":"Budiš-d9-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/384996/content/326307/download","filename":"Budiš-d9-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/384996/content/326308/download","filename":"Budiš-d9-3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/384996/content/326309/download","filename":"Budiš-d9-4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/384996/content/326310/download","filename":"Budiš-d10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/384996/content/326311/download","filename":"Budiš-d11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/384996/content/326312/download","filename":"Budiš-d12.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/384996/content/326313/download","filename":"Budiš-d15.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/384996/content/326314/download","filename":"Budiš-d16.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/384996/content/326315/download","filename":"EH-OU-BUDIS-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/384996/content/326316/download","filename":"EH-OU-BUDIS-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/384996/content/326317/download","filename":"EH-OU-BUDIS-3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/384996/content/326318/download","filename":"OU-BUDIS-UK1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/384996/content/326319/download","filename":"OU-BUDIS-UK2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/384996/content/326320/download","filename":"OU-BUDIS-UK3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/384996/content/326321/download","filename":"OU-BUDIS-UK-TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/384996/content/326322/download","filename":"OU-BUDIS-UK-VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/384996/content/326323/download","filename":"scan441.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/384996/content/326324/download","filename":"scan442.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/384996/content/326325/download","filename":"scan443.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/384996/content/326326/download","filename":"scan444.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/384996/content/326327/download","filename":"scan445.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/384996/content/326328/download","filename":"scan446.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/384996/content/326329/download","filename":"SP -ZAT. OBJEKTU - BUDIŠ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/384996/content/326330/download","filename":"zadanie rekapitulácia stavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/384996/content/326331/download","filename":"zadanie SO01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/384996/content/326332/download","filename":"zadanie SO02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/384996/content/326333/download","filename":"zadanie SO03.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 5. Máj 2016 5. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/658571/content/475359/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka 5. Máj 2016 5. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/658562/content/475328/download","filename":"CP RIASTAV spol s.r.o..pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 22. Január 2016 22. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/385011/content/158907/download","filename":"Vysvetlenie súťažných podkladov 2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke OZNÁMENIE O OPRAVE POSTUPU ZADÁVANIA PODLIMITNEJ ZÁKAZKY 20. Január 2016 20. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/385002/content/158890/download","filename":"Oznámenie o oprave postupu zadávania podlimitnej zákazky.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka 5. Máj 2016 5. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/658558/content/475302/download","filename":"CP MAXTOR s.r.o..pdf"}]
Iný dokument k zákazke §41 ods. 1 12. Január 2016 12. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/384999/content/326334/download","filename":"§41 ods. 1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka 5. Máj 2016 5. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/658566/content/475342/download","filename":"CP Priemstav Stavebná a.s..pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 5. Máj 2016 5. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/658573/content/475363/download","filename":"Posúdenie splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka 5. Máj 2016 5. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/658552/content/475282/download","filename":"CP STOMONT spol s.r.o..pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 5. Máj 2016 5. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/658550/content/475268/download","filename":"Zmluva o dielo HOLLSTAV, s.r.o..pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 15. Marec 2016 15. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/633670/content/544910/download","filename":"§44 ods 2.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×