Obstarávanie

Stavebné úpravy ZŠ Komenského pre účel zriadenia Materskej školy


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Púchov
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
140 893,00
Konečná suma(Bez DPH):
137 500,00
Zaplatené:
97.59%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Stavebné úpravy ZŠ Komenského pre účel zriadenia Materskej školy vrátane protipožiarnej ochrany, elektrickej inštalácie, zdravotechniky. Podrobnosti sú uvedené v projektovej dokumentácií k zákazke.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HOLLSTAV, s. r. o. 4 137 500,00 Neuvedené EUR 3. Máj 2016 46701

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Otváranie ponúk_§41 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638289/content/647519/download","filename":"INO.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 23. September 2016 23. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714619/content/510197/download","filename":"subdodávatelia.Pdf"}]
Zápisnica Zápisnice o vyhodnotení ponúk 12. Máj 2016 12. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/662797/content/496326/download","filename":"zapisnica krit po aukcii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/662797/content/496327/download","filename":"ZapisnicaHodnotenie_dodatocne.pdf"}]
Ponuky uchádzačov CP_ Via - kom 12. Máj 2016 12. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/662829/content/496427/download","filename":"viakom.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 12. August 2016 12. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/702790/content/433335/download","filename":"Dodatok č 1 HOLLSTAV (3).pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zmluva o dielo 12. August 2016 12. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/702789/content/433321/download","filename":"Zmluva o dielo.Pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 12. Máj 2016 12. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/662792/content/496302/download","filename":"Zapisnica_otvorenie_PU.pdf"}]
Ponuky uchádzačov CP_HOLLSTAV 12. Máj 2016 12. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/662805/content/496358/download","filename":"hollstav.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 12. Máj 2016 12. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/662795/content/496307/download","filename":"ZAPISNICA_posúdenie splnenie_PU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/662795/content/496308/download","filename":"ZAPISNICA_posúdenie splnenie_po doplneni_PU.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 9. Marec 2016 9. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631914/content/515736/download","filename":"Príloha č.4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631914/content/515737/download","filename":"Príloha č.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631914/content/515738/download","filename":"Príloha č.5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631914/content/515739/download","filename":"SP_Puchov_Komenskeho.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631914/content/515740/download","filename":"Zadanie_MŠ Komenskeho Púchov_Detské ihrisko.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631914/content/515741/download","filename":"Zadanie_MŠ Komenskeho Púchov_Oplotenie a prístupový chodník.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631914/content/515742/download","filename":"Zadanie_MŠ Komenskeho Púchov_Hlavný objekt.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631914/content/515743/download","filename":"Zadanie_MŠ Komenskeho Púchov_Elektroinštalácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631914/content/515744/download","filename":"Zadanie_MŠ Komenskeho Púchov_Odstavná plocha - časť 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631914/content/515745/download","filename":"Zadanie_MŠ Komenského Púchov_Rekapitulácia objektov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631914/content/515746/download","filename":"Zadanie_MŠ Komenskeho Púchov_Ústred. vykurovanie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631914/content/515747/download","filename":"Zadanie_MŠ Komenskeho Púchov_Zdravotechnika.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631914/content/515748/download","filename":"Špecifikácia prvkov detského ihriska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631914/content/515749/download","filename":"E_EL_057_4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631914/content/515750/download","filename":"E_EL_057_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631914/content/515751/download","filename":"E_EL_057_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631914/content/515752/download","filename":"E_EL_057_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631914/content/515753/download","filename":"E_Prílohy k protokolu Materská škola.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631914/content/515754/download","filename":"E_Protokol o určení vonkajších vplyvov č_25_2011.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631914/content/515755/download","filename":"E_Technická správa_Materská škola.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631914/content/515756/download","filename":"Vrchný list PBS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631914/content/515757/download","filename":"PO-059-11 výp. listy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631914/content/515758/download","filename":"situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631914/content/515759/download","filename":"pôdorys.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631914/content/515760/download","filename":"Zoznam príloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631914/content/515761/download","filename":"PO-059-11 TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631914/content/515762/download","filename":"429 - tabuľka EKO - MŠ Komenského.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631914/content/515763/download","filename":"MŠ - parkovisko - dopravné značenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631914/content/515764/download","filename":"429 -technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631914/content/515765/download","filename":"MŠ - pohľady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631914/content/515766/download","filename":"MŠ - pôdorys - nový stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631914/content/515767/download","filename":"MŠ - pôdorys - ex.stav + búracie práce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631914/content/515768/download","filename":"MŠ - pôdorys strechy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631914/content/515769/download","filename":"MŠ - rezy a1-a1, b1-b1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631914/content/515770/download","filename":"MŠ - situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631914/content/515771/download","filename":"MŠ - titulný list tech.správy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631914/content/515772/download","filename":"MŠ - úprava oplotenia + parkovisko - nový stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631914/content/515773/download","filename":"MŠ - úprava oplotenia - ex.stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631914/content/515774/download","filename":"MŠ - výpis okien a dverí.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631914/content/515775/download","filename":"MŠ - úprava oplotenia a parkovisko - navrhované riešenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631914/content/515776/download","filename":"MŠ - záhrada, oplotenie a prístupový chodník.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631914/content/515777/download","filename":"MŠ - ÚK - detail teplovodnej šachty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631914/content/515778/download","filename":"MŠ - ÚK - montážna schéma.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631914/content/515779/download","filename":"MŠ - ÚK - Pôdorys.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631914/content/515780/download","filename":"UK-MS-KOMENSKEHO-PUCHOV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631914/content/515781/download","filename":"MŠ - Zdravotechnika - kanalizácia E1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631914/content/515782/download","filename":"MŠ - Zdravotechnika - schéma 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631914/content/515783/download","filename":"MŠ - Zdravotechnika - schéma 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631914/content/515784/download","filename":"MŠ - Zdravotechnika - schéma 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631914/content/515785/download","filename":"MŠ - Zdravotechnika - vodovod E3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631914/content/515786/download","filename":"MŠ - Zdravotechnika - vodovod E2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631914/content/515787/download","filename":"TS - Púchov ZŠ - Prestavba MŠ.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia FAktúry 20. September 2016 20. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713206/content/498346/download","filename":"HOLLSTAV Faktúry.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Sestav_CP 12. Máj 2016 12. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/662813/content/496376/download","filename":"sestav1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/662813/content/496377/download","filename":"sestav2.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 12. Máj 2016 12. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/662800/content/496335/download","filename":"SPRÁVA O ZÁKAZKE.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Viktor Kvaššay VK-SOK staveb. a obch. kontraktor_CP 12. Máj 2016 12. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/662832/content/496435/download","filename":"VK sok1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/662832/content/496436/download","filename":"VK sok2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/662832/content/496437/download","filename":"VKsok3.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Protokol o odovzdaní diela 20. September 2016 20. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713282/content/499932/download","filename":"Protokol o odvzdaní diela.PDF"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×