Obstarávanie

Rekonštrukcia sociálnych zariadení a interiérové úpravy v budove NKÚ


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
74 226,00
Konečná suma(Bez DPH):
48 241,00
Zaplatené:
64.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je rekonštrukcia priestorov a vzduchotechniky sociálnych zariadení a s tým súvisiace stavebné interiérové úpravy budovy verejného obstarávateľa podľa časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HOLLSTAV, s. r. o. 1 48 241,00 Neuvedené EUR 3. Máj 2016 46663

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo 10. Máj 2016 10. Máj 2016 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti a ponúk časť Ostatné č. 2 17. Máj 2016 17. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/664818/content/535002/download","filename":"22_Zapisnica z vyhodnotenia cast Ostatne c 2_Stavebne prace_NKU.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 12. November 2015 12. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/246525/content/111676/download","filename":"04_Vykres k Technickej sprave.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponuk časť Kritériá 17. Máj 2016 17. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/664800/content/534954/download","filename":"35_Zapisnica z otvarania_Kriteria_ Stavebne prace_NKU.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk časť Kritériá č. 2 17. Máj 2016 17. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/664863/content/535052/download","filename":"43_Zapisnica z vyhodnotenia Kriteria_ Stavebne prace_NKU c 2.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk časť „Kritériá“ č. 3 17. Máj 2016 17. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/664866/content/535065/download","filename":"46_Zapisnica finalna Kriteria_ Stavebne prace_NKU c 3.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní ponúk časť Ostatné 19. November 2015 19. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/246528/content/111564/download","filename":"13_Info na profil o otvarani casti Ostatne.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní ponúk časť Kritériá 9. Január 2016 9. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/246531/content/111583/download","filename":"30_Info na profil o otvarani casti Kriteria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača HDS Bratislava, s.r.o. 23. Máj 2016 23. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/667253/content/542413/download","filename":"HDS Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/667253/content/542414/download","filename":"HDS Kriteria.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti a ponúk časť Ostatné č. 1 17. Máj 2016 17. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/664814/content/534986/download","filename":"17_Zapisnica z vyhodnotenia cast Ostatne c 1_Stavebne prace_NKU.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní ponúk časť Kritériá 12. Január 2016 12. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/246534/content/111620/download","filename":"31_Info na profil o otvarani casti Kriteria.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oznámenie o výsledku verejného obstarávania 3. Marec 2016 3. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/629746/content/488084/download","filename":"56_Informacia o vysledku VO na profil.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača B.N.P.I. Stavby, s.r.o. 23. Máj 2016 23. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/667215/content/542292/download","filename":"BNPI ponuka Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/667215/content/542293/download","filename":"BNPI ponuka Kriteria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača A&B KZM Slovakia spol. s r.o. 23. Máj 2016 23. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/667210/content/542273/download","filename":"AB KZM Slovakia_Ostatne_na profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/667210/content/542274/download","filename":"AB KZM Slovakia_Kriteria_na profil.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača Construction, s.r.o. 23. Máj 2016 23. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/667206/content/542260/download","filename":"Construction_Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/667206/content/542261/download","filename":"Construction Kriteria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača HOLLSTAV, s.r.o. 23. Máj 2016 23. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/667208/content/542265/download","filename":"Hollstav_Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/667208/content/542266/download","filename":"Hollstav_Kritéria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača TRUCK TATRY, s.r.o. 23. Máj 2016 23. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/667261/content/542429/download","filename":"Truck Tatry_Ostatne.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 2. November 2015 2. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/246522/content/111647/download","filename":"03_NKU_SP_Rekonstrukcia WC_ NA PROFIL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/246522/content/111648/download","filename":"04_Príloha Výkaz výmer_rekonstrukcia vzduchotechniky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/246522/content/111649/download","filename":"04_Príloha Výkaz výmer_rekonstrukcia jedneho podlazia WC.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/246522/content/111650/download","filename":"04_Staticky posudok_na profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/246522/content/111651/download","filename":"04_Technická správa.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača PETRA+, SPOL. S R.O. 23. Máj 2016 23. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/667212/content/542275/download","filename":"Petra plus_Ostatne_OK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/667212/content/542276/download","filename":"Petra plus_Kriteria_OK.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk časť „Kritériá“ č 1 17. Máj 2016 17. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/664844/content/535040/download","filename":"36_Zapisnica z vyhodnotenia Kriteria_ Stavebne prace_NKU c 1.pdf"}]
Správa o zákazke Sprava o zakazke 17. Máj 2016 17. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/664789/content/534909/download","filename":"73_Sprava o zakazke_WC NKU.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zapisnica z otvarania ponuk_cast Ostatne 17. Máj 2016 17. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/664794/content/534925/download","filename":"16_Zapisnica z otvaranie Ostatne_Stavebne prace_NKU.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×