Obstarávanie

Výbeh vlka európskeho


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Zoologická záhrada
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
129 674,00
Konečná suma(Bez DPH):
129 674,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45236220-8
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Riešené územie sa nachádza na pozemku parc. č.: 2731 k.ú. Karlova Ves, Bratislava v areáli Zoologickej záhrady Bratislava, Mlynská dolina 1. Predmetné územie je kopcovité, obklopené z troch strán jestvujúcou asfaltovou komunikáciou, zo SZ strany susedí s výbehom Zubra európskeho. Celková výmera riešeného územia je cca 0,83 ha. Výstavba je plánovaná na začiatku roku 2016. Hranice riešeného územia je vyznačené na grafickej prílohe. V riešenej lokalite je navrhnutý výbeh vlka európskeho, ktorý by umožnil adekvátne prostredie pre zvieratá. Pri návrhu je potrebné zohľadniť prísne požiadavky na bezpečnosť návštevníkov a tiež ošetrovateľov. Ako podklad slúžila Štúdia návrhu chovného zariadenia pre vlkov, spracovaná Ing. arch. Hanuliakovou, kde boli navrhnuté minimálne požiadavky na bariéru pre vlkov (podľa: Association of ZOOS and aquarism, large canid care manual,2.2 safety and cointaiment)

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
TRIGEMA spol. s r.o. 3 129 674,00 Neuvedené EUR 10. Jún 2016 46644

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača West East Alliance a.s. 14. Jún 2016 14. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/677313/content/797154/download","filename":"Ponuka.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - PD 8. Apríl 2016 8. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643234/content/742289/download","filename":"SS, STS, TS, výkaz.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643234/content/742290/download","filename":"C_zakres do katastra_20160119.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643234/content/742291/download","filename":"D_koordinacna situacia_20160119.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643234/content/742292/download","filename":"E1 Budova osetrovatelov.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643234/content/742293/download","filename":"E2 OPLOTENIE.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643234/content/742294/download","filename":"E3 SPEVNENE PLOCHY.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643234/content/742295/download","filename":"E4_02_Rozhladna_20151216_exped RP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643234/content/742296/download","filename":"Výkazy výmer.PDF"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 25. Máj 2016 25. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/668368/content/545576/download","filename":"Informácia z vyhodnotenia ponúk ZOO Výbeh vlka.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 12. Jún 2016 12. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/676210/content/437555/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk po doručení vysvetlení 12. Jún 2016 12. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/676212/content/437564/download","filename":"Zápisnica z hodnotenia ponúk po doručení vysvetlení.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia k 31.12.2016 4. Február 2017 4. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/776199/content/567370/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia ZOO Výbeh vlka európskeho 31.12.2016.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady bez PD 8. Apríl 2016 8. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643231/content/742189/download","filename":"Súťažné podklady výbeh vlkov.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 12. Jún 2016 12. Jún 2016 []
Zmluva Zmluva o dielo 14. Jún 2016 14. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/677315/content/797155/download","filename":"Výbeh vlka európskeho ZoD TRIGEMA.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 1 k ZoD č. 023/K-001/2016 9. Február 2017 9. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/778413/content/577286/download","filename":"dodatok č. 1.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o podlimitnej zákazke 15. Jún 2016 15. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/677317/content/797156/download","filename":"Správa o zákazke podlimit Vlk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača TRIGEMA 12. Jún 2016 12. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/676214/content/437575/download","filename":"ZOO Bratislava ponuka TRIGEMA.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - úprava 21. Apríl 2016 21. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/650504/content/436399/download","filename":"Súťažné podklady výbeh vlkov úprava LPP, ČV.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača Construction 12. Jún 2016 12. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/676213/content/437571/download","filename":"ZOO Bratislava-ponuka Construction.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradené plnenia k 30.4.2017 20. Jún 2017 20. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/835559/content/637591/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia ZOO Výbeh vlka európskeho 30.4.2017.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×