Obstarávanie

Oprava stupňa č.1 na UT Ladomírka v rkm 0,604 v k.ú. Svidník


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
47 884,00
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45246000-3
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
0

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Jedná sa o opravu prepadovej hrany vývaru a krídla stupňa.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Oznam na profile - otváranie ponúk 5. November 2015 5. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506841/content/175142/download","filename":"Oznam na profile -otváranie ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 26. Október 2015 26. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506838/content/175071/download","filename":"situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506838/content/175072/download","filename":"sprievodná správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506838/content/175073/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506838/content/175074/download","filename":"technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506838/content/175075/download","filename":"výkres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506838/content/175076/download","filename":"Zadanie s VV-Ú.stupňa č.1 na UT Ladomírka, rkm 0,604 v k.ú. Svidník.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 17. Jún 2016 17. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/678213/content/452282/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 11. December 2015 11. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506844/content/175204/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk § 44 ods.2.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 17. Jún 2016 17. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/678197/content/452123/download","filename":"Správa podľa § 21.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 17. Jún 2016 17. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/678207/content/452137/download","filename":"Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 17. Jún 2016 17. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/678203/content/452133/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×