Obstarávanie

Obnova a rekonštrukcia MŠ na Štítnickej ul. v Rožňave


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Rožňava
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
151 219,00
Konečná suma(Bez DPH):
152 982,00
Zaplatené:
101.16%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45210000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Obnova a rekonštrukcia objektov je prioritne zameraná na znižovanie energetickej náročnosti budov. - obnova a zateplenie strešných plášťov, - vyspravenie poškodených strešných ríms a atík, - obnova klampiarskych výrobkov (dažďové žľaby a zvody, oplechovanie atík a oplechovanie vystúpených konštrukcií) - výmena strešného výlezu - výmena výplní otvorov exteriérových okien, dverí a zasklených stien

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MEDIDERMA spol. s r.o. 1 152 982,00 Neuvedené EUR 7. Jún 2016 46548

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 12. Apríl 2016 12. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644223/content/766143/download","filename":"01.1_súťažné podklady MŠ - Rožňava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644223/content/766144/download","filename":"01.2_Zmluva cast A Zmluvne strany _MŠ Rožňava_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644223/content/766145/download","filename":"01.3_Zmluva cast B Definicie _MŠ Rožňava_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644223/content/766146/download","filename":"01.4_Zmluva cast C Vseobecne podmienky _MŠ Rožňava_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644223/content/766147/download","filename":"01.5.0_Zmluva cast D Cena a platobne podmienky _MŠ Rožňava_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644223/content/766148/download","filename":"01.5.1_Zmluva cast D Cena a platobne podmienky priloha Fakturacny formular (MŠ Rožňava).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644223/content/766149/download","filename":"01.5.2_Zmluva cast D Cena a platobne podmienky priloha 1 formulár špecifikácie položiek (MŠ Rožňava).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644223/content/766150/download","filename":"01.5.3_Zmluva cast D Cena a platobne podmienky priloha 2 formulár špecifikácie položiek (MŠ Rožňava).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644223/content/766151/download","filename":"01.6_Zmluva cast E Technicke podmienky _MŠ Rožňava_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644223/content/766152/download","filename":"01.7_Zmluva cast F Technicke riesenie _MŠ Rožňava_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644223/content/766153/download","filename":"01.8.0_Zmluva cast G Ostatne doklady _MŠ Rožňava_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644223/content/766154/download","filename":"01.8.1_Zmluva cast G Ostatne doklady priloha _MŠ Rožňava_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644223/content/766155/download","filename":"1_sprievodná správa roznava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644223/content/766156/download","filename":"2_suhrnna technická správa roznava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644223/content/766157/download","filename":"3_technická správa roznava so 01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644223/content/766158/download","filename":"4_technická správa roznava so 03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644223/content/766159/download","filename":"5_Odpady format.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644223/content/766160/download","filename":"posudenie Roznava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644223/content/766161/download","filename":"00-celková situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644223/content/766162/download","filename":"01-B01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644223/content/766163/download","filename":"01-B02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644223/content/766164/download","filename":"01-B03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644223/content/766165/download","filename":"01-B04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644223/content/766166/download","filename":"01-B05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644223/content/766167/download","filename":"01-D01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644223/content/766168/download","filename":"01-D02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644223/content/766169/download","filename":"01-D03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644223/content/766170/download","filename":"01-D04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644223/content/766171/download","filename":"01-D05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644223/content/766172/download","filename":"01-VYPIS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644223/content/766173/download","filename":"03-B01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644223/content/766174/download","filename":"03-B02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644223/content/766175/download","filename":"03-B03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644223/content/766176/download","filename":"03-B04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644223/content/766177/download","filename":"03-B05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644223/content/766178/download","filename":"03-D01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644223/content/766179/download","filename":"03-D02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644223/content/766180/download","filename":"03-D03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644223/content/766182/download","filename":"03-D04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644223/content/766184/download","filename":"03-D05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644223/content/766186/download","filename":"03-D06.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644223/content/766187/download","filename":"03-VYPIS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644223/content/766188/download","filename":"PBS_Roznava_M.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 13. Jún 2016 13. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/676665/content/439714/download","filename":"5_Správa o zákazke podľa §21 ZoVO - MŠ Rožňava.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 13. Jún 2016 13. Jún 2016 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 8. Jún 2016 8. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/674789/content/430820/download","filename":"14_oznámenie výsledku VO - VO MŠ Rožňava (profil).pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 13. Jún 2016 13. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/676660/content/439640/download","filename":"2_Zápisnica z posúdenia spl. podm. účasti - MŠ Rožňava.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka - MEDIDERMA spol. s r.o. 13. Jún 2016 13. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/676655/content/439629/download","filename":"MEDIDERMA spol. s r.o..pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 13. Jún 2016 13. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/676658/content/439637/download","filename":"1_Zápisnica z otvárania ponúk - MŠ Rožňava.pdf"}]
Zápisnica Zápisnice o vyhodnotení ponúk 13. Jún 2016 13. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/676663/content/439711/download","filename":"3_Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - MŠ Rožňava (06.05.).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/676663/content/439712/download","filename":"4_Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - MŠ Rožňava (16.05.).pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 13. Jún 2016 13. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/676669/content/439719/download","filename":"6_Zmluva o dielo - Mediderma - MŠ Rožňava.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×