Obstarávanie

Zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov na území mesta Hlohovec a m.č. Šulekovo.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Hlohovec
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
53 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
19 149,16
Zaplatené:
36.13%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90500000-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je poskytnutie služby Zabezpečenie triedeného zberu na území mesta Hlohovec a m.č. Šulekovo za celé zmluvné obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016. Zabezpečenie služby predmetu zákazky zahŕňa zber vytriedených odpadov, ich preprava, dotriedenie a preprava vytriedených odpadov spracovateľovi na ich zhodnotenie. Súčasťou predmetu zákazky je prenájom zberných nádob žltej farby 240 l s označením "Plasty" v počte 3025 ks na obdobie poskytovania služieb, ich rozvoz pôvodcom odpadu a odvoz od pôvodcov odpadu po ukončení poskytovania služieb a zabezpečovanie plastových vriec červenej farby 120 l v počte 3025 ks na zber vytriedených viacvrstvových kombinovaných materiálov spolu s kovmi, ich distribúcia pôvodcom odpadu a pravidelná obnova počtu vriec na základe potreby pôvodcov odpadu v intervaloch zberu stanoveného Harmonogramom vývozu komunálnych odpadov triedeného zberu (ďalej Harmonogramu) na území mesta Hlohovec a m.č. Šulekovo. Harmonogram zostaví úspešný uchádzač do 7 prac. dní od písomného vyzvania verejným obstarávateľom ešte pred podpisom zmluvy aby mohol byť nedeliteľnou súčasťou zmluvy.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
.A.S.A. Hlohovec, s.r.o. 2 22 979,00 20% EUR 30. December 2015 46367

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 6. Január 2016 6. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/359601/content/860368/download","filename":"Zápisnica_posúdenie splnenia podmienok §26 a §28 Zabezpečenie triedeného zberu ....pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/359601/content/860369/download","filename":"Zápisnica_posúdenie splnenia podmienok §26 a §28 Zabezpečenie triedeného zberu ....pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 6. Január 2016 6. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/359586/content/860355/download","filename":"Sprava o zakazke §21 Zabezpečenie triedeného zberu....pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 7. Január 2016 7. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/359589/content/860356/download","filename":"Sprava o zakazke §21 Zabezpečenie triedeného zberu....pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 9. December 2015 9. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/359598/content/860359/download","filename":"Informácia o výsledku Triedený zber.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb – zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov č.753/2015 20. Október 2016 20. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/728626/content/435250/download","filename":"ZM_292_2016.pdf"}]
Ponuky uchádzačov A.S.A. Hlohovec 6. Január 2016 6. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/359604/content/860386/download","filename":"Ponuka A.S.A. Hlohovec.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ľubomír Kutan TKO EKOPRES II 6. Január 2016 6. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/359607/content/860389/download","filename":"Ponuka Kutan Hlohovec.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/359607/content/860390/download","filename":"Ponuka Kutan Hlohovec.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 6. Január 2016 6. Január 2016 []
Iný dokument k zákazke Otváranie ponúk časť Ostatné 16. November 2015 16. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/359592/content/860357/download","filename":"INO Otváranie časť Ostatné Zabezpečenie triedeného zberu na území mesta Hlohovec a m.č. Šulekovo.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 3. November 2015 3. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/359577/content/860349/download","filename":"Sutazne podklady Zabezpečenie trieden. zberu KO mesta Hlohovec....pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 6. Január 2016 6. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/359613/content/860402/download","filename":"Zapisnica o vyhodnoteni VS podlimit Zab. tried. zberu.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Otváranie časti Kritéria 20. November 2015 20. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/359595/content/860358/download","filename":"INO kritéria otvaranie ponúk zab.tried.zberu....pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 6. Január 2016 6. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/359610/content/860400/download","filename":"Zapisnica z otv.ponuk časť Ostatné Zabezpečenie triedeného zberu....pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/359610/content/860401/download","filename":"Zapisnica z otv.ponuk časť Kritéria Triedený zber.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia zo zmluvy 21. Február 2017 21. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/781898/content/596680/download","filename":"Suma skutocneho plnenia.pdf"}]
Zmluva Zmluva 6. Január 2016 6. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/359583/content/860353/download","filename":"Zmluva zabezpečenie triedeného zberu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/359583/content/860354/download","filename":"Zmluva zabezpečenie triedeného zberu.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 21. Február 2017 21. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/781896/content/596676/download","filename":"Zoznam subdodavatelov.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb – zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov č.753/2015 21. December 2016 21. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/753114/content/801136/download","filename":"ZM_412_2016.PDF"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×