Obstarávanie

Služby súvisiace s prevádzkou Zberného dvora


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Modra
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
206 999,00
Konečná suma(Bez DPH):
206 998,33
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90510000-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú služby súvisiace so správou prevádzkou Zberného dvora mesta Modra, zvozom oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a bez obsahu škodlivín, drobných stavebných odpadov odovzdaných poplatníkmi mesta Modra v súlade s platnou legislatívou SR a v súlade s požiadavkami na predmet zákazky podrobne opísanými v kapitole B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
.A.S.A. Trnava, spol. s r.o. 1 248 398,00 20% EUR 18. Február 2016 46308

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní ponúk časť Kritériá § 41 7. December 2015 7. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/317779/content/137814/download","filename":"§ 41 Kritériá.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu zadávania zákazky 23. Február 2016 23. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626213/content/791763/download","filename":"Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu zadávania zákazky.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní ponúk časť Ostatné § 41 6. December 2015 6. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/317776/content/300405/download","filename":"§ 41 Ostatné.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 19. November 2015 19. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/317773/content/300398/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/317773/content/300399/download","filename":"Príloha č. 1 Návrhu na plnenie kritérií 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/317773/content/300400/download","filename":"Príloha č. 1 Návrhu na plnenie kritérií 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/317773/content/300401/download","filename":"Príloha č. 1 Návrhu na plnenie kritérií 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/317773/content/300402/download","filename":"Príloha č. 1 Návrhu na plnenie kritérií 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/317773/content/300403/download","filename":"Príloha č. 1 Návrhu na plnenie kritérií 5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/317773/content/300404/download","filename":"Príloha č. 1 Návrhu na plnenie kritérií 6.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 22. Január 2016 22. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/317782/content/137674/download","filename":"Informácia o výsledku § 44 ods.2 na Profil VO.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 23. Február 2016 23. Február 2016 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 23. Február 2016 23. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626042/content/791474/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Zmluva Zmluva 23. Február 2016 23. Február 2016 []
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia splnenia požiadaviek na predmet zákazky a náležitostí ponúk v časti Kritériá a vyhodnotenia ponúk 23. Február 2016 23. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626036/content/791447/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z posúdenia a vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky a náležitostí ponuky v časti Ostatné 23. Február 2016 23. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626035/content/791446/download","filename":"Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka A.S.A. Kritériá 23. Február 2016 23. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626039/content/791463/download","filename":"2 P1 Jednotkové ceny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626039/content/791464/download","filename":"0 TITULNÝ LIST kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626039/content/791465/download","filename":"0 Hlavička kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626039/content/791466/download","filename":"1 P2 Návrh na pl krit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626039/content/791467/download","filename":"4 Priloha__1_tab2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626039/content/791468/download","filename":"5 Priloha__1_Tab3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626039/content/791469/download","filename":"6 Priloha__1_Tab4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626039/content/791470/download","filename":"7 Priloha__1_Tab5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626039/content/791471/download","filename":"8 Priloha__1_Tab6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626039/content/791472/download","filename":"3 Priloha__1_Tab1_Krycí list.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka A.S.A. 23. Február 2016 23. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626037/content/791448/download","filename":"02 ČV bod 16_6_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626037/content/791449/download","filename":"00 Hlavička ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626037/content/791450/download","filename":"00 TITULNÝ LIST ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626037/content/791451/download","filename":"01 Dotazník.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626037/content/791452/download","filename":"03_Výpis zo zoz podn.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626037/content/791453/download","filename":"04 VOR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626037/content/791454/download","filename":"05 ČESTNÉ VYHLÁSENIE par.32.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626037/content/791455/download","filename":"06 ČV subdod.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626037/content/791456/download","filename":"08 Súhlas zhod odp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626037/content/791457/download","filename":"07 Súhlas znešk odp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626037/content/791458/download","filename":"13Príl 1 k zml.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626037/content/791459/download","filename":"11 Registrácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626037/content/791460/download","filename":"12 Návrh zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626037/content/791461/download","filename":"10 Súhlas na prepravu NO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626037/content/791462/download","filename":"09 Súhlas na zber odp.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania Ostatné a zápisnica z otvárania Kritériá 23. Február 2016 23. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626033/content/791438/download","filename":"Zápisnica z otvárania Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626033/content/791439/download","filename":"Zápisnica z otvárania Kritériá.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×