Obstarávanie

Rekonštrukcia fasády objektu MZVaEZ SR


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
Hlavný CPV kód:
45262000-1
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
0

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je demontáž pôvodnej fasády, odstránenie pôvodného zateplenia a vyhotovenie nového kompaktného zatepľovacieho systému s povrchovou úpravou silikónová omietkovina v štruktúre 3 mm zrna škriabaná omietka. Kompletná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v časti B.1 "Opis predmetu zákazky" a časti B.3 "Obchodné podmienky realizácie predmetu zákazky" súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zapisnica z otvarania ponúk "Časť Ostatné" 2. November 2016 2. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/734152/content/459324/download","filename":"Zapisnica_z_otvárania_častí_ponúk_Ostatné.pdf"}]
Iný dokument k zákazke vykres klamiarskych vyrobkov objekt SO 02 21. Júl 2016 21. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/693011/content/530918/download","filename":"1503900901_E02_16_klamp 02.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zapisnica č. 1 2. November 2016 2. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/734168/content/459442/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia častí ponúk ostatné č. 1.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 31. August 2016 31. August 2016 []
Ponuky uchádzačov Skupina dodávateľov OHL ŽS SK, A.S. + OHL ŽS, A.S. 3. November 2016 3. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/734853/content/462508/download","filename":"Kópia DVD-kritériá-fasáda MZV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/734853/content/462509/download","filename":"Kópia DVD-ostatné-fasáda MZV.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka HILEK 3. November 2016 3. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/734816/content/462341/download","filename":"Bratislava-MZVaEZ SR - KRITÉRIÁ - PONUKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/734816/content/462342/download","filename":"Bratislava-MZVaEZ SR - OSTATNÉ - PONUKA.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 11. Júl 2016 11. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687576/content/498109/download","filename":"sutazne podklady_fasada.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687576/content/498110/download","filename":"ZoD_fasáda_2016_SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687576/content/498111/download","filename":"jed-formular.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687576/content/498112/download","filename":"1503900901_A_1_sprievodna sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687576/content/498113/download","filename":"1503900901_B_1_suhrnna tech sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687576/content/498114/download","filename":"1503900901_B_2_protipožiarne riešenie stavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687576/content/498115/download","filename":"1503900901_C_1_situacia sir vztahy.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687576/content/498116/download","filename":"1503900901_E01_1_tech sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687576/content/498117/download","filename":"1503900901_E01_2_A bur.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687576/content/498118/download","filename":"1503900901_E01_3_B bur.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687576/content/498119/download","filename":"1503900901_E01_4_C,D,E bur.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687576/content/498120/download","filename":"1503900901_E01_5_A novy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687576/content/498121/download","filename":"1503900901_E01_6_B novy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687576/content/498122/download","filename":"1503900901_E01_7_C,D,E novy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687576/content/498123/download","filename":"1503900901_E01_8_typ podorys.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687576/content/498124/download","filename":"1503900901_E01_9_strecha.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687576/content/498125/download","filename":"1503900901_E01_10 klamp 01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687576/content/498126/download","filename":"1503900901_E01_11_zamoc 01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687576/content/498127/download","filename":"1503900901_E01_12_detail.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687576/content/498128/download","filename":"1503900901_E02_1_tech sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687576/content/498129/download","filename":"1503900901_E02_2_F bur.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687576/content/498130/download","filename":"1503900901_E02_3_G bur.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687576/content/498131/download","filename":"1503900901_E02_4_H bur.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687576/content/498132/download","filename":"1503900901_E02_5_J bur.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687576/content/498133/download","filename":"1503900901_E02_6_K bur.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687576/content/498134/download","filename":"1503900901_E02_7_L bur.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687576/content/498135/download","filename":"1503900901_E02_8_F novy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687576/content/498136/download","filename":"1503900901_E02_9_G novy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687576/content/498137/download","filename":"1503900901_E02_10_H novy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687576/content/498138/download","filename":"1503900901_E02_11_J novy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687576/content/498139/download","filename":"1503900901_E02_12_K novy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687576/content/498140/download","filename":"1503900901_E02_13_L novy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687576/content/498141/download","filename":"1503900901_E02_14_ typ podorys.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687576/content/498142/download","filename":"1503900901_E02_15_strecha.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687576/content/498143/download","filename":"1503900901_E02_16_klamp 02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687576/content/498144/download","filename":"1503900901_E02_17_zamoc 02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687576/content/498145/download","filename":"1503900901_E02_18_detail.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687576/content/498146/download","filename":"1503900901_F_1_správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687576/content/498147/download","filename":"1503900901_F_2_situácia POV.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687576/content/498148/download","filename":"1503900901_F_3_plan BOZP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687576/content/498149/download","filename":"Obj.01_Oprava fas časť 1_VV_list1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687576/content/498150/download","filename":"Obj.01_Oprava fas časť 1_VV_list2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687576/content/498151/download","filename":"Obj.02_Oprava fas časť 2_VV_list1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687576/content/498152/download","filename":"Obj.02_Oprava fas časť 2_VV_list2.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 2. November 2016 2. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/734068/content/458576/download","filename":"SPRÁVA O ZÁKAZKE fasada.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 8. August 2016 8. August 2016 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača SOAR, spol. s r. o. 3. November 2016 3. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/734448/content/461002/download","filename":"16-159-10638 - Rekonštrukcia Fasády objektu MZV a EZ SR - harmonogram.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/734448/content/461004/download","filename":"Vyhlasenie o podmienkach sutaze.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/734448/content/461005/download","filename":"Vyhlasenie o sprac. osob.udajov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/734448/content/461006/download","filename":"Vyhlasenie o suhlase so ZOD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/734448/content/461009/download","filename":"16-159-10638a - Rekonštrukcia Fasády objektu MZV a EZ SR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/734448/content/461010/download","filename":"16-159-10638b - Rekonštrukcia Fasády objektu MZV a EZ SR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/734448/content/461011/download","filename":"16-159-10638c - Rekonštrukcia Fasády objektu MZV a EZ SR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/734448/content/461012/download","filename":"Kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/734448/content/461013/download","filename":"Zabezpeka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/734448/content/461015/download","filename":"ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/734448/content/461016/download","filename":"Kriteria.pdf"}]
Iný dokument k zákazke vysvetlenie sutaznych podkladov 27. Júl 2016 27. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/696011/content/399891/download","filename":"vysvetlenie sutaznych podkladov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/696011/content/399892/download","filename":"upraveny VV_Obj.01_Oprava fas časť 1_list1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/696011/content/399893/download","filename":"upraveny VV_Obj.01_Oprava fas časť 1_list2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/696011/content/399894/download","filename":"upraveny VV_Obj.02_Oprava fas časť 2_list1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/696011/content/399895/download","filename":"upraveny VV_Obj.02_Oprava fas časť 2_list2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka EURO-BUILDING 3. November 2016 3. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/734703/content/462024/download","filename":"PonukaEURO.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk časť "Kritériá" 2. November 2016 2. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/734158/content/459368/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk Kritériá.pdf"}]
Zápisnica Zapisnica z vyhodnotenia ponúk 2. November 2016 2. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/734197/content/459521/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia častí ponúk Kriteria.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica č.2 2. November 2016 2. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/734171/content/459450/download","filename":"zápisnica č 2 z vyhodnotenia častí ponúk Ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka OMOSS 3. November 2016 3. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/734691/content/461960/download","filename":"Súpis dokladov a doklady - Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/734691/content/461961/download","filename":"harm-MZV.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×