Obstarávanie

Obnova bytového domu zameranú na zníženie energetickej náročnosti budov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Rožňava
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
196 026,00
Konečná suma(Bez DPH):
156 609,00
Zaplatené:
79.89%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45211000-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Obnova bytového domu , zameraná na zníženie energetickej náročnosti budov v Rožňave na Šafárikovej ulici č. 101.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
CONSTRUO spol. s r.o. 6 156 609,00 Neuvedené EUR 29. Október 2016 46181

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Výkaz výmer 7. September 2016 7. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709379/content/478730/download","filename":"VYKAZ VYMER_ OBNOVA BYTOVÉHO DOMU, ŠAFÁRIKOVA UL., ROŽŇAVA.pdf"}]
Súťažné podklady Detaily zateplenia 7. September 2016 7. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709516/content/479100/download","filename":"weber.therm_0.7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709516/content/479101/download","filename":"weber.therm_0.8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709516/content/479102/download","filename":"weber.therm_0.9.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709516/content/479103/download","filename":"weber.therm_1.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709516/content/479104/download","filename":"weber.therm_1.5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709516/content/479105/download","filename":"weber.therm_2.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709516/content/479106/download","filename":"weber.therm_2.7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709516/content/479107/download","filename":"weber.therm_2.5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709516/content/479108/download","filename":"weber.therm_3.8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709516/content/479110/download","filename":"weber.therm_5.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709516/content/479111/download","filename":"weber.therm_5.6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709516/content/479112/download","filename":"weber.therm_5.9.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709516/content/479113/download","filename":"weber.therm_5.7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709516/content/479114/download","filename":"weber.therm_5.10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709516/content/479116/download","filename":"weber.therm_5.12.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709516/content/479117/download","filename":"weber.therm_5.14.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709516/content/479118/download","filename":"weber.therm_6.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709516/content/479119/download","filename":"weber.therm_6.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709516/content/479120/download","filename":"weber.therm_0.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709516/content/479121/download","filename":"weber.therm_1.3.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č.6 7. November 2016 7. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735898/content/466970/download","filename":"Ponuka OSTATNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735898/content/466971/download","filename":"Ponuka KRITÉRIÁ.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vybavenie žiadosti o nápravu 16. September 2016 16. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/712200/content/492907/download","filename":"Vybavenie žiadosti o nápravu 1.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 7. November 2016 7. November 2016 []
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 5 7. November 2016 7. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735890/content/466967/download","filename":"Ostatné_rožňava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735890/content/466968/download","filename":"Kritéria_rožňava.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 3 7. November 2016 7. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735852/content/466632/download","filename":"BD - Obnova bytového domu Šafárikova Harmonogram - celky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735852/content/466633/download","filename":"BD - Obnova bytového domu Šafárikova ul.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735852/content/466634/download","filename":"BD - Obnova bytového domu Šafárikova ul.Rožňava(2) (4).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735852/content/466635/download","filename":"Harmonogram - sumár.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735852/content/466636/download","filename":"SzTEL Obnova bytového domu - ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735852/content/466637/download","filename":"SzTEL Obnova bytového domu, Šafárikova ul Rožňava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735852/content/466638/download","filename":"Výpis z obchodného registra.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 7. November 2016 7. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735981/content/467154/download","filename":"Zmluva o dielo.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č.2 7. November 2016 7. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735844/content/466603/download","filename":"Obnova bytového domu - časť OSTATNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735844/content/466604/download","filename":"PONUKA časť Kritériá.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 2 22. September 2016 22. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714122/content/506292/download","filename":"Vysvetlenie 2.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 7. November 2016 7. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735555/content/465394/download","filename":"Zápiwsnica z posúdenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 7. September 2016 7. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708917/content/476430/download","filename":"STATICKE POSUDENIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708917/content/476431/download","filename":"1.NP _ BP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708917/content/476432/download","filename":"1.NP _ NK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708917/content/476433/download","filename":"1.NP _ BP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708917/content/476434/download","filename":"Súťažné podklady Textová časť.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 1 7. November 2016 7. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735841/content/466577/download","filename":"1 titulná strana as.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735841/content/466578/download","filename":"identifikačné údaje as.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735841/content/466579/download","filename":"jed-formular as.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735841/content/466580/download","filename":"jed-formular sro 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735841/content/466581/download","filename":"splnomocnenie A.S..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735841/content/466582/download","filename":"vyhlásenie súhrnné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735841/content/466583/download","filename":"zmluva o bud. zmluve_tech.kapacity as.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735841/content/466584/download","filename":"ZOD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735841/content/466585/download","filename":"1 titulná strana as.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735841/content/466586/download","filename":"16-190-12703 - Obnova bytového domu - FINE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735841/content/466587/download","filename":"16-190-12703 - Obnova bytového domu - harmonogram.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735841/content/466588/download","filename":"Kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735841/content/466589/download","filename":"ZOD.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica OSTATNÉ 7. November 2016 7. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735547/content/465368/download","filename":"Zápisnica Otváranie obálok OSTATNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735547/content/465371/download","filename":"Zápisnica Ováranie obálok KRITÉRIÁ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponukka č. 4 7. November 2016 7. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735857/content/466767/download","filename":"Obnova byt. domu, Šafáriková 101, Rožňava-Kritéria-Štefan Balco-UNISTAV, Brzotín.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735857/content/466768/download","filename":"Obnova bytového domu, šafáriková 101, Rožňava-Ostatné-Štefan Balco-UNISTAV, Brzotín.pdf"}]
Súťažné podklady Projekt stavby 7. September 2016 7. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709370/content/478651/download","filename":"ROZNAVA CEL SITUACIA .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709370/content/478652/download","filename":"Sprievodná a technicka sprava ROŽŇAVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709370/content/478653/download","filename":"1.NP _ BP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709370/content/478654/download","filename":"1.NP _ NK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709370/content/478655/download","filename":"2.NP _ BP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709370/content/478656/download","filename":"3.NP _ BP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709370/content/478657/download","filename":"3.NP _ NK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709370/content/478658/download","filename":"POHLADY _ NK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709370/content/478659/download","filename":"STRECHA _ BP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709370/content/478660/download","filename":"STRECHA _ NK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709370/content/478661/download","filename":"TABULKA VYPISOV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709370/content/478662/download","filename":"Technicka sprava ROŽŇAVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709370/content/478663/download","filename":"AR BD RV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709370/content/478664/download","filename":"LPS-01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709370/content/478665/download","filename":"LPS-02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709370/content/478666/download","filename":"LPS-03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709370/content/478667/download","filename":"LPS-04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709370/content/478668/download","filename":"LPS-05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709370/content/478669/download","filename":"LPS-06.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709370/content/478670/download","filename":"LPS-07.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709370/content/478671/download","filename":"LPS-09.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709370/content/478672/download","filename":"LPS-08.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709370/content/478673/download","filename":"Protokol LPS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709370/content/478674/download","filename":"TS LPS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709370/content/478675/download","filename":"TS OSV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709370/content/478676/download","filename":"E-01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709370/content/478677/download","filename":"E-02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709370/content/478678/download","filename":"E-03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709370/content/478679/download","filename":"PO_Expedicia_Zateplenie_Bytovy_dom_Roznava_16_7__2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709370/content/478680/download","filename":"PO_Exp_1_NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709370/content/478681/download","filename":"PO_Exp_3_NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709370/content/478682/download","filename":"PO_Exp_2_NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709370/content/478683/download","filename":"PO_Exp_NS_Situacia Rožňava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709370/content/478684/download","filename":"PO_Exp_pohlady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709370/content/478685/download","filename":"PO_Exp_rezy_pohlady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709370/content/478686/download","filename":"PO_Exp_strecha.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709370/content/478687/download","filename":"TECHNICKA SPRAVA_ZTI.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709370/content/478688/download","filename":"Schema VODY KANAL _ ZTI.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709370/content/478689/download","filename":"PODORYS 1-3 NP ZTI.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709370/content/478690/download","filename":"VZOROVE PODORYSY _ ZTI.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709370/content/478691/download","filename":"TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709370/content/478692/download","filename":"STATICKE POSUDENIE.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 7. November 2016 7. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735839/content/466556/download","filename":"SPRÁVA O ZÁKAZKE.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 9. September 2016 9. September 2016 []
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie pre uchádzčov 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711792/content/490803/download","filename":"Vysvetlenie 1.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 3. Október 2016 3. Október 2016 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 12. Október 2016 12. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/724042/content/418307/download","filename":"INFORMÁCIA O vyhodnotení ponúk.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×