Obstarávanie

Nákup zemného plynu PLZ - 215


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obstarávacie trhovisko Slovenska
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
165 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
152 011,00
Zaplatené:
92.12%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
09123000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávanie zemného plynu do jednotlivých odberných miest.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Energie2, a.s. 6 152 011,00 0% EUR 17. December 2015 45988

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Správa o zákazke Správa o zákazke 24. Marec 2016 24. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/637602/content/631233/download","filename":"14_Sprava_o_Zakazke.pdf"}]
Iný dokument k zákazke INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 9. November 2015 9. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/201102/content/88578/download","filename":"Ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ENERGA Slovakia, s.r.o. 17. December 2015 17. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/201114/content/297395/download","filename":"16.NavrhPlneniaKriterii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/201114/content/297396/download","filename":"1.SKZ483_SupisDok_Esk-OTS-2015_2016-17.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/201114/content/297397/download","filename":"2.Esk-OTS-2015_HPKryciListPonuky-IdentifikacneUdaje.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/201114/content/297398/download","filename":"3.Esk_SplnomocnenieSemanko-07.04.2015_minVO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/201114/content/297399/download","filename":"4.Esk-OTS-2015_Vyhlasenie_ALL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/201114/content/297400/download","filename":"6.Vypis_ORSR_Esk_06.10.2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/201114/content/297401/download","filename":"7.CestneVyhlasenieEO-kvalifikovanaUcast_10.8.2015m_VO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/201114/content/297402/download","filename":"8.Esk_Potvrdenie_08.09.2015-INGbank_VO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/201114/content/297403/download","filename":"9.ZoznamDodavok_Esk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/201114/content/297404/download","filename":"10.PovolenieDodavkaE-4z.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/201114/content/297405/download","filename":"11.Esk_EICkod_new_VOs.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/201114/content/297406/download","filename":"12.Esk-OTS-215_VyhlasenieRDZ-OKTE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/201114/content/297407/download","filename":"13.421516009_RD-E_Esk-OTS-215.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/201114/content/297408/download","filename":"13.a.Priloha1_RD-E.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/201114/content/297409/download","filename":"14.4215160090_ZoZD-E_Esk-OTS-215.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/201114/content/297410/download","filename":"14.a.VOP_15_07_2015_2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 25. November 2015 25. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/201105/content/297392/download","filename":"Kritériá.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Kritériá 24. Marec 2016 24. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/637601/content/631224/download","filename":"07_Zapis Kritériá_.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 17. December 2015 17. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/201096/content/88490/download","filename":"KRITÉRIA -PLZ 215.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/201096/content/88491/download","filename":"OSTATNÉ- PLZ 215.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 26. Október 2015 26. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/201093/content/88402/download","filename":"PLZ215.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/201093/content/88403/download","filename":"Príloha č.2 -Zoznam OM.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Europe Easy Energy Slovensko, a.s. 17. December 2015 17. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/201120/content/88222/download","filename":"S22C-6e15101510140.pdf"}]
Ponuky uchádzačov MAGNA ENERGIA, a.s. 17. December 2015 17. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/201123/content/297413/download","filename":"Ponuka_MAGNA ENERGIA a.s..pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 16. December 2015 16. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/201108/content/297393/download","filename":"Info o vysledku Profil PLZ 215.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Energie2, a.s. 17. December 2015 17. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/201117/content/297411/download","filename":",,Kritéria,,EE OTS - PLZ 215.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/201117/content/297412/download","filename":",,Ostatné,,EE OTS - PLZ 215.pdf"}]
Zmluva Zmluva 22. December 2015 22. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/201099/content/88547/download","filename":"EE-PLZ215-Rámcova dohoda.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Ostatné 24. Marec 2016 24. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/637600/content/631204/download","filename":"07_Zapis Ostatne_.pdf"}]
Zápisnica Konečný zápis 24. Marec 2016 24. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/637603/content/631244/download","filename":"09_Zapis Konečné vyhodnotenie_EE PLZ415.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ELGAS, s.r.o. 17. December 2015 17. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/201111/content/297394/download","filename":"Ponuka Elgas, s.r.o. PZL 215.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×