Obstarávanie

Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Združenia miest a obcí Horná Orava


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Združenie miest a obcí Horná Orava
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
Od 175 292,00 do 206 999,00
Konečná suma(Bez DPH):
177 988,00
Zaplatené:
Nie je možné vypočítať presný pomer
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
66510000-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre obce patriace do Združenia miest a obcí Horná Orava a pre organizácie v jeho zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ ASTRA S.A., pobočka poisťovne iného členského štátu 3 177 988,00 0% EUR 1. September 2014 45742

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 5. Jún 2014 5. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/156282/content/73389/download","filename":"1. SP - Obsah SP - ZMOHO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/156282/content/73390/download","filename":"2. A1 - Pokyny pre uchádzačov - ZMOHO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/156282/content/73391/download","filename":"3. A2 - Podmienky účasti uchádzačov - ZMOHO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/156282/content/73392/download","filename":"4. A3 -Kritériá na hodnotenie ponúk - ZMOHO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/156282/content/73393/download","filename":"5. Príloha č. 1 k A3 - Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk - ZMOHO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/156282/content/73394/download","filename":"6. B1 - Opis predmetu obstarávania - ZMOHO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/156282/content/73396/download","filename":"7. Príloha č. I. k B1 - Zoznam organizácií pristupujúcich k VO - ZMOHO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/156282/content/73397/download","filename":"8. Príloha č. II k B1 - Zoznam nehnuteľného a hnuteľného majetku- ZMOHO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/156282/content/73398/download","filename":"9. Príloha č. III. k B1 Tabuľka na určenie poistných súm - ZMOHO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/156282/content/73399/download","filename":"10. Príloha č. IV k B1 - Zoznam osobných motorových vozidiel - ZMOHO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/156282/content/73400/download","filename":"11. Príloha č. V k B1 -Zoznam nákladných motorových vozidiel,pracovných strojov a prívesných zariadení-ZMOHO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/156282/content/73401/download","filename":"12. Príloha č.VI k B1 -Tabuľka PZP -ZMOHO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/156282/content/73402/download","filename":"13. B2 - Spôsob určenia ceny - ZMOHO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/156282/content/73403/download","filename":"14. B3 - Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky - ZMOHO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/156282/content/73404/download","filename":"15. Príloha č. 1 k RD - ZMOHO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/156282/content/73405/download","filename":"16. PZ pre poistenie majetku - vzorové tlačivo - ZMOHO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/156282/content/73406/download","filename":"17. Zoznam majetku - príloha k PZ - vzorové tlačivo - ZMOHO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/156282/content/73407/download","filename":"18.PZ pre havarijné poistenie-vzorové tlačivo-ZMOHO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/156282/content/73408/download","filename":"19. Havarijné poistenie- vložka- vzorové tlačivo -ZMOHO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/156282/content/73409/download","filename":"20. Havaríjne poistenie - zoznam - vzorové tlačivo - ZMOHO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/156282/content/73410/download","filename":"21. Zmluva PZP - vzorové tlačivo - ZMOHO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/156282/content/73411/download","filename":"22. PZP - zoznam - vzorové tlačivo - ZMOHO.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 2. September 2014 2. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/156303/content/73467/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk č. 1 - ZMOHO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/156303/content/73468/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk č. 2 - ZMOHO.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 2. September 2014 2. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/156297/content/73595/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti - ZMOHO .pdf"}]
Ponuky uchádzačov KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 2. September 2014 2. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/156306/content/73720/download","filename":"Ponuka č. 1 - -Kooperativa poisťovňa, a.s.pdf"}]
Ponuky uchádzačov OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ ASTRA S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 2. September 2014 2. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/156312/content/73694/download","filename":"Ponuka č.2 - ASTRA, a.s. - ZMOHO.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 31. Júl 2014 31. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/156294/content/73379/download","filename":"Informácia podľa §44, ods. 2 - Výsledok vyhodnotenia ponúk -ZMOHO.pdf"}]
Zmluva Zmluva 2. September 2014 2. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/156288/content/73626/download","filename":"Rámcová dohoda RD č. 07-2014 o poskytnutí poistných služieb.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Union poisťovňa, a.s. 2. September 2014 2. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/156309/content/73448/download","filename":"Ponuka č.3 -Union poisťovňa,a.s - ZMOHO.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oprava súťažných podkladov 12. Jún 2014 12. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/156291/content/73905/download","filename":"5. Príloha č. 1 k A3 - Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk - ZMOHO-oprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/156291/content/73906/download","filename":"9. Príloha č. III. k B1 Tabuľka na určenie poistných súm - ZMOHO-oprava.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 2. September 2014 2. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/156285/content/73421/download","filename":"Správa o zákazke-ZMOHO.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 2. September 2014 2. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/156300/content/73845/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné-ZMOHO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/156300/content/73846/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk - Kritériá - ZMOHO.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×