Obstarávanie

Obstaranie strojového vybavenia do plantáže drobného ovocia


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Krížový dvor s.r.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
44 647,00
Konečná suma(Bez DPH):
44 640,00
Zaplatené:
99.98%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
16000000-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Obstaranie strojového vybavenia do plantáže drobného ovocia

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
AGROSERVIS spol. s r.o. 1 53 568,00 20% EUR 8. September 2014 45715

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Zmluva 9. September 2014 9. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/167927/content/78657/download","filename":"zmluva_doplnené údaje.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. Júl 2015 20. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/167915/content/78331/download","filename":"Krížový dvor s.r.o._dodacie listy.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 3. Júl 2014 3. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/167909/content/78862/download","filename":"súťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/167909/content/78863/download","filename":"zmluva.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 4. August 2014 4. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/167921/content/78380/download","filename":"§ 44.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 4. August 2014 4. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/167924/content/78510/download","filename":"§ 46.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia KÚPNA ZMLUVA 20. Júl 2015 20. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/167918/content/78229/download","filename":"Skutočne uhradene plnenie zmluvy §49a ods 1 d.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 9. September 2014 9. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/167933/content/78232/download","filename":"§ 21.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 9. September 2014 9. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/167942/content/288481/download","filename":"uvodne vyhodnotenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/167942/content/288482/download","filename":"aukcia.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 9. September 2014 9. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/167939/content/288447/download","filename":"ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/167939/content/288448/download","filename":"kriteria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov AGROSERVIS spol. s r.o. 9. September 2014 9. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/167930/content/78768/download","filename":"ponuka.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 9. September 2014 9. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/167912/content/78206/download","filename":"prezencna listina.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 9. September 2014 9. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/167936/content/78386/download","filename":"podmienky ucasti.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×