Obstarávanie

Zber, preprava a zneškodňovanie nebezpečných a ostatných odpadov.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
66 392,00
Konečná suma(Bez DPH):
66 391,66
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90500000-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Zber, preprava a zneškodňovanie nebezpečných a ostatných odpadov

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. 2 79 670,00 20% EUR 21. Január 2016 45439

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Plnenie zmluvy máj 2016 15. Jún 2016 15. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/677325/content/797160/download","filename":"Plnenie zmluvy máj 2016.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstrávaní 26. Október 2015 26. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/552498/content/199386/download","filename":"INO - oprava termínu ostatné.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Plnenie zmluvy február 2016 22. Marec 2016 22. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636176/content/592397/download","filename":"Plnenie zmluvy február 2016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Plnenie zmluvy 26.1.2017 20. Február 2017 20. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/781501/content/592170/download","filename":"Plnenie zmluvy 26.1.2017.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Plnenie zmluvy 9.12.2016 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751270/content/432713/download","filename":"Plnenie zmluvy 9.12.2016.pdf"}]
Ponuky uchádzačov A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. 26. Január 2016 26. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/552519/content/199494/download","filename":"Ponuka A.S.A. SLOVENSKO.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 27. Január 2016 27. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/552492/content/199693/download","filename":"Správa o zákazke - Odpady.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Plnenie zmluvy 27. 07. 2017 17. August 2017 17. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/864745/content/632667/download","filename":"Plnenie zmluvy 27. 07. 2017.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2015 31. Marec 2016 31. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/639307/content/667111/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Plnenie zmluvy 31.1.2016 1. Marec 2016 1. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628468/content/474788/download","filename":"Plnenie zmluvy 31.1.2016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Plnenie zmluvy 31.08.2017 4. Október 2017 4. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/882716/content/604151/download","filename":"Plnenie zmluvy 31.08.2017.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Plnenie zmluvy 31.08.2016 20. September 2016 20. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713059/content/497141/download","filename":"Plnenie zmluvy 31.08.2016.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 26. Január 2016 26. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/552489/content/199647/download","filename":"Zápisnica č. 4z vyhodnotenia ponúk - odpady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/552489/content/199648/download","filename":"Report___Ponuky___Zber,_preprava_a_zne.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/552489/content/199650/download","filename":"Report___Zakladny___Zber,_preprava_a_zne.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/552489/content/199651/download","filename":"Zápisnica č. 5z vyhodnotenia ponúk - odpady.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Plnenie zmluvy 24.11.2016 9. December 2016 9. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/746625/content/800383/download","filename":"Plnenie zmluvy 24.11.2016.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa §41 ods. 1 zákona - otváranie časti ponúk "Kritériá" 30. November 2015 30. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/552510/content/199478/download","filename":"INO(1).pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 26. Január 2016 26. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/552516/content/199465/download","filename":"Zápisnica č. 1z posúdenia splnenia podmienok účasti - odpady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/552516/content/199466/download","filename":"Zápisnica č. 2z posúdenia splnenia podmienok účasti - odpady – kópia – kópia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/552516/content/199467/download","filename":"Zápisnica č. 3z posúdenia splnenia podmienok účasti - odpady.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácie o zverejnení zmien zmluvy 19. Október 2016 19. Október 2016 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Plnenie zmluvy jún2017 28. Júl 2017 28. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/857041/content/590054/download","filename":"Plnenie zmluvy jún 2017.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2016 30. Január 2017 30. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772522/content/555925/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia 2016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Plnenie zmluvy apríl 2016 16. Máj 2016 16. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/663970/content/530914/download","filename":"Plnenie zmluvy apríl 2016.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 1. Február 2016 1. Február 2016 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Plnenie zmluvy marec 2016 19. Apríl 2016 19. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/647640/content/425518/download","filename":"Plnenie zmluvy marec 2016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Plnenie zmluvy jún 2016 19. Júl 2016 19. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/691511/content/514938/download","filename":"Plnenie zmluvy jún 2016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Plnenie zmluvy máj 2017 30. Jún 2017 30. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/840204/content/670438/download","filename":"Plnenie zmluvy máj 2017.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Plnenie zmluvy 31.05.2018 25. Jún 2018 25. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/999508/content/690979/download","filename":"Plnenie zmluvy 31.05.2018.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Plnenie zmluvy február 2018 14. Marec 2018 14. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954228/content/731316/download","filename":"Plnenie zmluvy február 2018.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Doplnenie súťažnaých podkladov v časti B1, B2 a B3 26. Október 2015 26. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/552507/content/199443/download","filename":"Doplnenie súťažných podkladov časť B1, B2 a B3 - Dokument programu Microsoft Office Word.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 7. Október 2015 7. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/552486/content/199505/download","filename":"A 1 Odpady 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/552486/content/199506/download","filename":"A 2 Odpady 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/552486/content/199508/download","filename":"B 1 Odpady 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/552486/content/199509/download","filename":"B 2 Odpady 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/552486/content/199510/download","filename":"B 3 Odpady 2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Plnenie zmluvy september 2016 20. Október 2016 20. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/728421/content/434212/download","filename":"Plnenie zmluvy september 2016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Plnenie zmluvy 31.10.2018 19. November 2018 19. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3008083/content/881917/download","filename":"Plnenie zmluvy 31.10.2018.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č.1 26. Október 2015 26. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/552504/content/199414/download","filename":"odpoveď na otázkz č.1, č.2- odpady 2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Plnenie zmluvy august 2016 22. August 2016 22. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/705759/content/451940/download","filename":"Plnenie zmluvy august 2016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Plnenie zmluvy 27.09.2018 23. Október 2018 23. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3001843/content/841314/download","filename":"Plnenie zmluvy september 2018.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Plnenie zmluvy júl 2018 4. September 2018 4. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1027825/content/859054/download","filename":"Plnenie zmluvy júl 2018.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Plnenie zmluvy august 2018 20. September 2018 20. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1034896/content/863512/download","filename":"Plnenie zmluvy august 2018.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Plnenie zmluvy 30.11.2017 12. December 2017 12. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/910526/content/748838/download","filename":"Plnenie zmluvy 30.11.2017.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. 26. Január 2016 26. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/552522/content/199529/download","filename":"Ponuka ENVI-GEOS.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Plnenie zmluvy január 2018 26. Február 2018 26. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/948132/content/692673/download","filename":"Plnenie zmluvy január 2018.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 14. December 2015 14. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/552513/content/199503/download","filename":"Informácia o výsledku - odpady.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 11. Január 2018 11. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/924484/content/694509/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia 2017.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Plnenie zmluvy 26.04.2018 22. Máj 2018 22. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986145/content/748467/download","filename":"Plnenie zmluvy 26.04.2018.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Plnenie zmluvy 28.09.2017 10. Október 2017 10. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/886039/content/615798/download","filename":"Plnenie zmluvy 28.09.2017.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Plnenie zmluvy 29.11.2018 7. December 2018 7. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012003/content/889882/download","filename":"Plnenie zmluvy 29.11.2018.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Plnenie zmluvy 12.12.2017 18. December 2017 18. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/913031/content/760905/download","filename":"Plnenie zmluvy 12.12.2017.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Plnenie zmluvy 26.10.2017 20. November 2017 20. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/902913/content/712415/download","filename":"Plnenie zmluvy 26. októbra 2017.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Plnenie zmluvy marec 2018 11. Apríl 2018 11. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/968494/content/783331/download","filename":"Plnenie zmluvy marec 2018.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Plnenie zmluvy jún 2018 16. Júl 2018 16. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008485/content/802727/download","filename":"Plnenie zmluvy jún 2018.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×