Obstarávanie

Služby súvisiace so zvozom a likvidáciou komunálnych odpadov na území mesta Modra


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Modra
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
206 999,00
Konečná suma(Bez DPH):
206 998,33
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90500000-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú služby súvisiace so zvozom a likvidáciou komunálnych odpadov v katastrálnom území Mesta Modra v súlade s požiadavkami na predmet zákazky podrobne opísanými v kapitole B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
.A.S.A. Trnava, spol. s r.o. 2 248 398,00 20% EUR 18. Január 2016 45436

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie neskorého zverejnenia súťažných podkladov 29. September 2015 29. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/317734/content/137604/download","filename":"Vysvetlenie neskorého zverejnenia SP.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Redakčná oprava č. 1 29. September 2015 29. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/317731/content/137559/download","filename":"Redakčná oprava č. 1.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní ponúk časť Kritériá § 41 9. November 2015 9. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/317743/content/137699/download","filename":"§ 41 Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Marius Pedersen, a.s. 27. Január 2016 27. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/317728/content/137768/download","filename":"MP ostatne.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní ponúk časť Ostatné § 41 18. Október 2015 18. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/317737/content/137613/download","filename":"§ 41 Ostatné.pdf"}]
Zmluva Zmluva 25. Január 2016 25. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/317746/content/137614/download","filename":"Zmluva Modra.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 25. Január 2016 25. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/317749/content/137683/download","filename":"Správa § 21.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 28. September 2015 28. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/317713/content/137908/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/317713/content/137909/download","filename":"Príloha č. 1 Návrhu na plnenie kritérií_Tabuľka č. 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/317713/content/137910/download","filename":"Príloha č. 1 Návrhu na plnenie kritérií_tabuľka č. 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/317713/content/137911/download","filename":"Príloha č. 1 Návrhu na plnenie kritérií_tabuľka č. 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/317713/content/137912/download","filename":"Príloha č. 1 Návrhu na plnenie kritérií_tabuľka č. 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/317713/content/137913/download","filename":"Príloha č. 1 Návrhu na plnenie kritérií_tabuľka č. 5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/317713/content/137914/download","filename":"Príloha č. 1 Návrhu na plnenie kritérií_Tabuľka č. 6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/317713/content/137915/download","filename":"Prehľad počtu stojísk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/317713/content/137916/download","filename":"Prehľad vyprodukovaného odpadu.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 27. Január 2016 27. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/317716/content/137546/download","filename":"Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Ponuky uchádzačov .A.S.A. Trnava, spol. s.r.o. 27. Január 2016 27. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/317725/content/300357/download","filename":"ASA kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/317725/content/300358/download","filename":"ASA ostatné.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Prílohy k zápisniciam 27. Január 2016 27. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/317722/content/137675/download","filename":"Posúdenie splnenia náležitostí ponuky ASA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/317722/content/137676/download","filename":"Posúdenie splnenia náležitostí ponuky MP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/317722/content/137677/download","filename":"Posúdenie splnenia podmienok účasti ASA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/317722/content/137678/download","filename":"Posúdenie splnenia podmienok účasti MP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/317722/content/137679/download","filename":"Posúdenie splnenia požiadaviek na predmet zákazky ASA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/317722/content/137680/download","filename":"Posúdenie splnenia požiadaviek na predmet zákazky MP.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 27. Január 2016 27. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/317752/content/137617/download","filename":"Zápisnica z otvárania Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/317752/content/137618/download","filename":"Zápisnica z otvárania Kritériá.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 10. December 2015 10. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/317740/content/137697/download","filename":"Informácia o výsledku § 44 ods.2 na Profil VO.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 27. Január 2016 27. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/317719/content/300354/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×