Obstarávanie

Previerka hodnotenia účinkov postulovaných roztrhnutí vysokoenergetických potrubí - časť. A2,B


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
124 200,00
Konečná suma(Bez DPH):
103 500,00
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
98113100-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
2

Opis obstarávania

Predmetom súťaže je vypracovanie dokumentácie o riešení problematiky HELB pre primárny okruh a sekundárny okruh 3. bloku jadrovej elektrárne EMO34. Súťaž je rozdelená do troch samostatných častí. Časť A1 -Previerka hodnotenia účinkov postulovaných roztrhnutí vysokoenergetických potrubí HELB na jadrovom ostrove (primárny okruh) 3. bloku MO34 Realizované: Škoda JS a.s, EGP Praha, VUJE Trnava , UAM Brno Časť A2 -Previerka hodnotenia účinkov postulovaných roztrhnutí vysokoenergetických potrubí HELB na jadrovom ostrove (primárny okruh) 3. bloku MO34 Realizované: ENSECO a.s., ENEL ATN, Ansaldo Nucleare S.p.A., Empresarios Agrupados International S.A. Časť B -Previerka hodnotenia účinkov postulovaných roztrhnutí vysokoenergetických potrubí HELB na konvenčnom ostrove (sekundárny okruh) 3. bloku MO34 Realizované: ENEL SRI, ENEL ATN, EGP Praha, ENEL ATN

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
VUJE, a.s. 2 72 360,00 20% EUR 15. Január 2015 45312
VUJE, a.s. 2 51 840,00 20% EUR 15. Január 2015 45313

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Správa o zákazke Správa o zákazke 13. Január 2015 13. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/245327/content/108117/download","filename":"A1_Sprava_profil.pdf"}]
Ponuky uchádzačov IBOK, a.s. 19. December 2014 19. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/245343/content/108351/download","filename":"A2_IBOK_ponuka.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 16. Január 2015 16. Január 2015 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 19. December 2014 19. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/245349/content/108152/download","filename":"Zaznam-OO-Ostatne_(28-10-2014_7189).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/245349/content/108153/download","filename":"Zaznam-OO-Kriteria_(13-11-2014_7633).pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 19. December 2014 19. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/245355/content/108359/download","filename":"Sprava_B.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 2. Máj 2017 2. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/815495/content/646940/download","filename":"fa 90058557.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy č2/2015 8. Jún 2017 8. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831271/content/611325/download","filename":"FA HELB Z2-2015.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 13. Apríl 2017 13. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/806256/content/614734/download","filename":"Publikovanie_64 ods 1_pism._d_ - Z 1-2015.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 19. December 2014 19. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/245352/content/108283/download","filename":"Sprava_A2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov VUJE a.s. 19. December 2014 19. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/245340/content/108212/download","filename":"B_VUJE_ponuka.pdf"}]
Ponuky uchádzačov VUJE a.s. 19. December 2014 19. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/245337/content/108162/download","filename":"A2_VUJE_ponuka.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 13. Január 2015 13. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/245321/content/107901/download","filename":"A1_VPU_profil.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 16. Január 2015 16. Január 2015 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 24. Január 2017 24. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/768719/content/530422/download","filename":"Z1-2015 fa 799.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 19. December 2014 19. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/245315/content/108118/download","filename":"A2_VPU_profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/245315/content/108119/download","filename":"B_VPU_profil.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 19. December 2014 19. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/245318/content/107860/download","filename":"A2_VP_profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/245318/content/107861/download","filename":"B_VP_profil.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 19. December 2014 19. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/245358/content/108419/download","filename":"Informacia o vysledku_A2_profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/245358/content/108420/download","filename":"Informacia o vysledku_B_profil.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 6. Október 2014 6. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/245312/content/107995/download","filename":"SP_HELB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/245312/content/107997/download","filename":"SP_HELB_prilohaF.pdf"}]
Ponuky uchádzačov IBOK, a.s. 19. December 2014 19. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/245346/content/108397/download","filename":"B_IBOK_ponuka.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 13. Január 2015 13. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/245324/content/108105/download","filename":"A1_VP_profil.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×