Obstarávanie

Sociálna poisťovňa, pobočka Veľký Krtíš – obnova časti budovy


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Sociálna poisťovňa, ústredie
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
45 121,00
Konečná suma(Bez DPH):
41 666,66
Zaplatené:
92.34%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45262700-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na základe projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou VPÚ DECO BRATISLAVA, a.s. Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava, v súlade s Oznámeniami k ohláseniu stavebných úprav vydaných Mestom Veľký Krtíš a za podmienok stanovených v súťažných podkladoch. Stavebné práce zahŕňajú najmä: - odstránenie pôvodnej vrstvy strechy asfaltový šindeľ s izoláciou, strešné vetráky, výlezy na strechu, lapače snehu, všetky oplechovania, - odstránenie oplechovania a izolačných pásov pod asfaltovým šindľom z markízy hlavného vstupu, - odstránenie oplechovania kvetináča, - realizáciu novej strechy z poplastovaného plechu so všetkými prvkami podľa technologického predpisu, nové strešné vetráky, výlez na strechu, lapače snehu, oplechovania, - markíza hlavného vstupu realizáciu z poplastovaného plechu so všetkými prvkami podľa technologického predpisu, - prekrytie kvetináčov terasy III. podlažia v konečnej úprave poplastovaný plech, - jestvujúce klampiarske výrobky sa ošetria novým náterom, - odstránenie pôvodnej fasádnej omietky z celej plochy kvetináča a narušenej plochy fasády budovy (viď projektová dokumentácia), - realizáciu novej omietky, penetrácie, stierky a finálnej vodoodpudivej silikónovej omietkoviny, - demontáž jestvujúcej betónovej dlažby na terasách II. a III. podlažia, - vyčistenie dlažby, podkladu pod dlažbou a gumových terčov, na ktorých je dlažba namontovaná, - realizáciu nového lemovania fóliovou krytinou okolo jestvujúcich vpustí, oprava fóliovej krytiny terás prelepením, - spätnú montáž vyčistenej dlažby na terče, doplnenie chýbajúcej. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. Projektová dokumentácia tvorí prílohu č. 1 a Oznámenia k ohláseniu stavebných úprav vydaných Mestom Veľký Krtíš tvoria prílohy č. 2a a 2b súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HOLLSTAV, s. r. o. 2 50 000,00 20% EUR 19. Február 2016 45205

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Správa o zákazke Správa o zákazke 22. Február 2016 22. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/625577/content/437060/download","filename":"Sprava_o_zakazke.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751333/content/433072/download","filename":"Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 22. Október 2015 22. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/232260/content/102972/download","filename":"SUTAZNE_PODKLADY_obnova_casti_budovy_VK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/232260/content/102973/download","filename":"1_strana_sutazne_podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/232260/content/102974/download","filename":"obj_01_1503000900_E01_1_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/232260/content/102975/download","filename":"obj_01_1503000900_E01_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/232260/content/102976/download","filename":"obj_01_1503000900_E01_2_Titul.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/232260/content/102977/download","filename":"obj_01_1503000900_E01_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/232260/content/102978/download","filename":"obj_01_1503000900_E01_3_Titul.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/232260/content/102979/download","filename":"obj_01_1503000900_E01_4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/232260/content/102980/download","filename":"obj_01_1503000900_E01_4_Titul.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/232260/content/102981/download","filename":"obj_01_1503000900_E01_5_STRECHA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/232260/content/102982/download","filename":"obj_01_1503000900_E01_6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/232260/content/102983/download","filename":"obj_01_1503000900_E01_7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/232260/content/102984/download","filename":"obj_01_1503000900_E01_8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/232260/content/102985/download","filename":"obj_02_1503000900_E02_1_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/232260/content/102986/download","filename":"obj_02_1503000900_E02_2 titul.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/232260/content/102987/download","filename":"obj_02_1503000900_E02_2 titul.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/232260/content/102988/download","filename":"obj_02_1503000900_E02_3 titul.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/232260/content/102989/download","filename":"obj_02_1503000900_E02_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/232260/content/102990/download","filename":"obj_02_1503000900_E02_4 titul.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/232260/content/102991/download","filename":"obj_02_1503000900_E02_4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/232260/content/102992/download","filename":"obj_02_1503000900_E02_5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/232260/content/102993/download","filename":"obj_02_1503000900_E02_6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/232260/content/102994/download","filename":"obj_02_1503000900_E02_7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/232260/content/102995/download","filename":"Obj_01_strecha_zadanie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/232260/content/102996/download","filename":"Obj_02_fasada_zadanie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/232260/content/102997/download","filename":"Pril_2a_SP_Oznamenie_k_ohlaseniu_stav_uprav_obj_01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/232260/content/102998/download","filename":"Pril_2b_SP_ Oznamenie_k_ohlaseniu_stav_uprav_obj_02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/232260/content/102999/download","filename":"Pril_3_ZoD_Cenova_kalkulacia_obj_01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/232260/content/103000/download","filename":"Pril_3_ZoD_Cenova_kalkulacia_obj_02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/232260/content/103001/download","filename":"Pril_3_ZoD_Cenova_kalkulacia_rekapitul.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka uchádzača HOLLSTAV, s. r. o. 22. Február 2016 22. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/625571/content/436897/download","filename":"Ponuka HOLLSTAV, s.r.o.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 22. Február 2016 22. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/625565/content/436875/download","filename":"Zapisnica_splnenie_podm_ucasti1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/625565/content/436876/download","filename":"Zapisnica_splnenie_podm_ucasti2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/625565/content/436877/download","filename":"Zapisnica_splnenie_podm_ucasti3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/625565/content/436878/download","filename":"Zapisnica_vyhodnotenie_podm_ucasti_po_EA2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/625565/content/436879/download","filename":"Zapisnica_vyhodnotenie_podm_ucasti_po_EA.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia - rok 2017 1. Marec 2018 1. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/949845/content/704270/download","filename":"Suma skutoč. uhrad. plnen.-SP, pob.VK-obnova časti budovy.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác - Sociálna poisťovňa, pobočka Veľký Krtíš - obnova časti budovy 22. Február 2016 22. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/625536/content/436683/download","filename":"HOLLSTAV - ZOD V.Krtis.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751346/content/433110/download","filename":"Suma skutočne uhradenho plnenia.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 25. Február 2016 25. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626897/content/455185/download","filename":"Zoznam_subdodavatelov.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy - zhotovenie stavebných prác "Sociálna poisťovňa, pobočka Veľký Krtíš - obnova časti budovy 24. Február 2016 24. Február 2016 []
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov - rok 2017 16. Január 2018 16. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/927855/content/706290/download","filename":"Zoznam subdodávateľov- obova budovy VK.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 22. Február 2016 22. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/625567/content/436886/download","filename":"Zapisnica_vyhodnotenie_ponuk_EA.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 22. Február 2016 22. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/625564/content/436859/download","filename":"Zapisnica_z_otvarania_ponuk.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 1 k zmluve 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751344/content/433105/download","filename":"Dodatok č.1.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 22. Január 2016 22. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/232263/content/102889/download","filename":"Informacia_o_vysledku_vyhodnotenia_ponuk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zoznam subdodávateľov za rok 2018 7. Január 2019 7. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3016847/content/900227/download","filename":"Zoznam subdodávateľov- obova budovy VK.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác - Sociálna poisťovňa, pobočka Veľký Krtíš - obnova časti budovy 24. Február 2016 24. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626413/content/792251/download","filename":"ZOD_obnova_casti_budovy_ V_Krtis_HOLLSTAV.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka uchádzača KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o. 22. Február 2016 22. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/625574/content/436910/download","filename":"Ponuka KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×