Obstarávanie

Dom smútku v Trebišove - interiér


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Trebišov
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
28 216,00
Konečná suma(Bez DPH):
22 800,83
Zaplatené:
80.8%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
39000000-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je rekonštrukcia časti domu smútku - interiérové vybavenie obradnej sály. Projektová dokumentácia rieši realizáciu interiéru obradnej sály výrobou a dodávkou atypických výrobkov v súlade s projektovou dokumentáciou stavby.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Štefan Ščerba ŠČERBA 4 27 361,00 20% EUR 12. Február 2016 45188

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka - Silver 30. Jún 2016 30. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/682709/content/480982/download","filename":"(Vyhlásenie - cena).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/682709/content/480983/download","filename":"(zmluva o dielo - interiér domu smútku).pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka - Ščerba 30. Jún 2016 30. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/682716/content/481004/download","filename":"Zmluva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/682716/content/481005/download","filename":"B.4 zmluva.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 17. Jún 2016 17. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/678251/content/453096/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia - interiér.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dom smútku v Trebišove - interiér 23. Február 2016 23. Február 2016 []
Ponuky uchádzačov Ponuka - David 30. Jún 2016 30. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/682693/content/480943/download","filename":"CD 20318-WYT PONUKA Dom smútku v Trebišove.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka - Javorina v.d. 30. Jún 2016 30. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/682681/content/480904/download","filename":"zmluva o dielo - interiér domu smútku-Javorina.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/682681/content/480905/download","filename":"Javorina PONUKA DS Trebisov INTERIER.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 21. September 2016 21. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713497/content/501402/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - interiér domu smútku.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 30. Jún 2016 30. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/682741/content/481082/download","filename":"Zápisnica z otvárania obálok.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 19. Október 2015 19. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/453782/content/381737/download","filename":"Súťažný podklady - interiér domu smútku.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/453782/content/381738/download","filename":"zmluva o dielo - interiér domu smútku.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/453782/content/381739/download","filename":"01_PODORYS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/453782/content/381740/download","filename":"09_LAVICA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/453782/content/381741/download","filename":"10_KRIZ_AMBO_SVIETNIK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/453782/content/381742/download","filename":"Zmluva o dielo - interiér.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti 30. Jún 2016 30. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/682744/content/481097/download","filename":"Záspisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Správa o zákazke Dom smútku - interiér 23. Február 2016 23. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626217/content/791778/download","filename":"Správa o zákazke - interiér.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 7. Január 2016 7. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/453785/content/381745/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Odovzdávací a preberací protokol 28. Apríl 2016 28. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/654852/content/458129/download","filename":"Odovzdávací a preberací protokol.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×