Obstarávanie

Výmena a oprava mostných záverov typu 3W na mostoch v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
4 950 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
4 950 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45221110-6
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú stavebné práce, ktorými sa zrealizuje oprava a výmena mostných záverov typu 3W na mostoch v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Podrobné vymedzenie Predmetu zákazky je uvedené ďalej v súťažných podkladov (najmä v Časti B.1 Opis predmetu zákazky, ako aj v Časti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky).

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
AQUA - VITA spol. s r.o. 3 4 950 000,00 0% EUR 29. Február 2016 45163

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Ostatné“ 9. November 2015 9. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582333/content/223089/download","filename":"§ 41 ods. 1 - otváranie častí ponúk Ostatné.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov za rok 2016 k ZM/2016/0119 31. Január 2017 31. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/774343/content/560460/download","filename":"ZM_2016_0119_zoznam subdodávateľov za rok 2016.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 18. Marec 2016 18. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/635248/content/567456/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke § 21 ods. 3 4. Marec 2016 4. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630041/content/491356/download","filename":"Správa o zákazke § 21 ods. 3.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2016/0119-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 22. Marec 2018 22. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/958389/content/747964/download","filename":"ZM_2016_0119_skutočne uhradené plnenie za rok 2017.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 18. Marec 2016 18. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/635245/content/567398/download","filename":"Čestné vyhlásenie o subdodávateľoch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/635245/content/567399/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/635245/content/567400/download","filename":"Podrobný technologický postup.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/635245/content/567402/download","filename":"Rámcová dohoda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/635245/content/567404/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/635245/content/567405/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 9. Marec 2016 9. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631582/content/512352/download","filename":"04 Zápisnica o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 26. Október 2015 26. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582327/content/223384/download","filename":"SP Výmena MZ 3W - Final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582327/content/223385/download","filename":"Príloha č 1 Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582327/content/223386/download","filename":"Príloha č 2 Návrh na plnenie kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582327/content/223387/download","filename":"Príloha č 3 Výkaz výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582327/content/223388/download","filename":"_titulka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582327/content/223389/download","filename":"_zoznam priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582327/content/223390/download","filename":"_titulka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582327/content/223391/download","filename":"_zoznam priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582327/content/223392/download","filename":"01_Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582327/content/223393/download","filename":"02_Oprava MZ typu 3W 480.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582327/content/223394/download","filename":"03_Popis poloziek.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582327/content/223395/download","filename":"Sprievodna sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582327/content/223396/download","filename":"_Obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582327/content/223397/download","filename":"_titulka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582327/content/223398/download","filename":"_Zoznam priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582327/content/223399/download","filename":"01_technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582327/content/223400/download","filename":"02_existujúci stav 3W 80.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582327/content/223401/download","filename":"03_existujúci stav 3W 160.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582327/content/223402/download","filename":"04_existujúci stav 3W 240.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582327/content/223403/download","filename":"05.1_existujúci stav 3W 400.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582327/content/223404/download","filename":"05_existujúci stav 3W 320.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582327/content/223405/download","filename":"06_Vymena 3W 80_korozia bet do 50mm.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582327/content/223406/download","filename":"07_Vymena 3W 80_korozia bet nad 50mm.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582327/content/223407/download","filename":"08_Vymena 3W 160_korozia bet do 50mm.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582327/content/223408/download","filename":"09_Vymena 3W 160_korozia bet nad 50mm.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582327/content/223409/download","filename":"10_Vymena 3W 240_korozia bet do 50mm.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582327/content/223410/download","filename":"11_Vymena 3W 240_korozia bet nad 50mm.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582327/content/223411/download","filename":"12_Vymena 3W 320_korozia bet do 50mm.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582327/content/223412/download","filename":"13.1_Vymena 3W 400_korozia bet do 50mm.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582327/content/223413/download","filename":"13.2_Vymena 3W 400_korozia bet nad 50mm.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582327/content/223414/download","filename":"13_Vymena 3W 320_korozia bet nad 50mm.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582327/content/223415/download","filename":"14_zvisly zvod.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582327/content/223416/download","filename":"15_Popis poloziek.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 18. Marec 2016 18. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/635260/content/567886/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov za rok 2017 k ZM/2016/0119 25. Január 2018 25. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/934256/content/732516/download","filename":"Zoznam subdodávateľov za rok 2017 k ZM_2016_0119.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2016/0119-skutočne uhradené plnenie za rok 2016 24. Marec 2017 24. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/794166/content/663808/download","filename":"ZM_2016_0119_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk §44-2 Ozn o výsledku 15. Február 2016 15. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622373/content/393896/download","filename":"§44-2 Ozn o výsledku - úspešný.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622373/content/393897/download","filename":"§44-2 Ozn o výsledku - neúspešný.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622373/content/393898/download","filename":"Príloha- Poradie uchádzačov.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 9. Marec 2016 9. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631581/content/512350/download","filename":"02 Zápisnica s vyhodnotenia PU.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Kritériá“ 7. Január 2016 7. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/582330/content/223456/download","filename":"§ 41 ods. 1 - otváranie častí ponúk Kritéria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 18. Marec 2016 18. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/635256/content/567784/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/635256/content/567785/download","filename":"Rámcová dohoda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/635256/content/567786/download","filename":"Špecifikácie prác realizovaných subdodávateľmi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/635256/content/567787/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/635256/content/567788/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 18. Marec 2016 18. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/635258/content/567810/download","filename":"Návrh rámcovej dohody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/635258/content/567811/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/635258/content/567812/download","filename":"Špecifikácia časti prác na diele - podiel plnenia zo zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/635258/content/567813/download","filename":"Technologický postup.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/635258/content/567814/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/635258/content/567815/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda - Výmena a oprava mostných záverov typu 3W na mostoch v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. 2. Marec 2016 2. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/629036/content/480597/download","filename":"ZM_2016_0119_podpisana verzia.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk časť Ostatné/Kritériá 9. Marec 2016 9. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631579/content/512345/download","filename":"01 Zápisnica z otvárania ponúk č. Ostatné - MZ 3W.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631579/content/512346/download","filename":"03 Zápisnica z otvárania ponúk č. Kritériá.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×