Obstarávanie

Košice-PPO SR Hornád-Ochrana intravilánu krajského mesta, pravý breh, stavba I.-rkm 139,863-140,575, SO 45 Obslužná komunikácia


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
168 066,00
Konečná suma(Bez DPH):
93 636,66
Zaplatené:
55.71%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233226-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Jedná sa o výstavbu obslužnej komunikácie s krytom z asfaltového betónu s príslušnými podkladovými konštrukčnými prvkami v novovytvorenej berme rieky Hornád v rkm 139,863-140,575.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HANT BA DS, a.s. 5 112 364,00 20% EUR 21. Október 2014 45078

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Iný dokument k zákazke 18. September 2014 18. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506653/content/175070/download","filename":"Oznam na profile -otváranie ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SKANSKA SK a.s. 29. Október 2014 29. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506668/content/174567/download","filename":"Ponuka- Skanska SK a.s..pdf"}]
Zmluva Zmluva 29. Október 2014 29. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506647/content/174559/download","filename":"ZOD.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 2. Október 2014 2. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506656/content/175141/download","filename":"Oznam na profile- §44 ods.2.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 29. Október 2014 29. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506635/content/174582/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 2. September 2014 2. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506650/content/175023/download","filename":"OBALKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506650/content/175024/download","filename":"00_SIRSIE_VZTAHY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506650/content/175025/download","filename":"01_SITUACIA_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506650/content/175026/download","filename":"02_SITUACIA_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506650/content/175027/download","filename":"03_VZOROVY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506650/content/175028/download","filename":"04_PRIECNE_1_6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506650/content/175029/download","filename":"05_PRIECNE_7_12.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506650/content/175030/download","filename":"06_PRIECNE_13_16.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506650/content/175031/download","filename":"07_POZDLZNY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506650/content/175032/download","filename":"TECH_SPRAVA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov STRABAG s.r.o. 29. Október 2014 29. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506632/content/174544/download","filename":"Ponuka- STRABAG s.r.o..pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 5. Máj 2016 5. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/658817/content/476073/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 29. Október 2014 29. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506662/content/175215/download","filename":"Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 29. Október 2014 29. Október 2014 []
Ponuky uchádzačov HANT BA DS, a.s. 29. Október 2014 29. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506665/content/174570/download","filename":"Ponuka- HANT BA DS, a.s..pdf"}]
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK, a.s. 29. Október 2014 29. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506626/content/174954/download","filename":"Ponuka- EUROVIA SK, a.s..pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 29. Október 2014 29. Október 2014 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol 5. Máj 2016 5. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/658814/content/476068/download","filename":"Preberací protokol.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 29. Október 2014 29. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506638/content/174618/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Inžinierske stavby, a.s. 29. Október 2014 29. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506629/content/175001/download","filename":"Ponuka- Inžinierske stavby, a.s..pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 29. Október 2014 29. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506641/content/174656/download","filename":"Správa podľa § 21 ods. 2 a 3.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 2. September 2014 2. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506623/content/174906/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506623/content/174907/download","filename":"Príloha č. 1 - zoznam referencií.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506623/content/174908/download","filename":"Príloha č. 2 - údaje o strojovom vybavení.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506623/content/174909/download","filename":"Príloha č. 3 - čestné vyhlásenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506623/content/174910/download","filename":"Príloha č. 4 - Výkaz výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506623/content/174911/download","filename":"Príloha č. 6 -Návrh na plnenie kritérií.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506623/content/174912/download","filename":"Príloha č. 7 - GEODOSKA.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×