Obstarávanie

Zemianska kúria - interiérové vybavenie a športové zariadenie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
X-TEAM SLOVAKIA, s.r.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
279 924,00
Konečná suma(Bez DPH):
273 900,00
Zaplatené:
97.84%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
39000000-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

obstaranie vybavenia a zariadenia v zmysle položkového rozpočtu

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
KC INTERIÉR, s.r.o. 5 273 900,00 0% EUR 13. Júl 2015 45054

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 16. Február 2016 16. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/623509/content/791175/download","filename":"Skutočne uhradene plnenie zmluvy §49a ods 1 d.pdf"}]
Zmluva Zmluva 17. Júl 2015 17. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/115812/content/54270/download","filename":"Zmluva o dielo.pdf"}]
Ponuky uchádzačov KC INTERIÉR, s.r.o. 17. Júl 2015 17. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/115815/content/54267/download","filename":"ponuka_KC Intrerier s.r.o..pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 13. Apríl 2015 13. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/115776/content/54371/download","filename":"SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/115776/content/54372/download","filename":"Priloha č.1_Rozpočet - technická špecifikácia a jednotkové ceny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/115776/content/54373/download","filename":"Priloha č. 1 _Rozpočet-technická špecifikácia a jednotkové ceny_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/115776/content/54374/download","filename":"Návrh zmluvy o Dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/115776/content/54375/download","filename":"decor sablona_pôdorys.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/115776/content/54376/download","filename":"decor - stropy.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 17. Jún 2015 17. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/115809/content/54246/download","filename":"§44 ods. 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EXIMA, spol. s r.o. 17. Júl 2015 17. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/115818/content/54309/download","filename":"ponuka_EXIMA, spol. s.r.o..pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 17. Júl 2015 17. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/115797/content/54326/download","filename":"Správa o zákazke § 21 ods. 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Karol Šmida - stolárstvo 17. Júl 2015 17. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/115821/content/54332/download","filename":"ponuka_Karol_Šmida_stolarstvo.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 17. Júl 2015 17. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/115794/content/54303/download","filename":"zápisnica o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke §41 ods.1 13. Apríl 2015 13. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/115803/content/54259/download","filename":"§41 ods.1.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 17. Júl 2015 17. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/115785/content/54238/download","filename":"zápisnice z otvárania ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/115785/content/54239/download","filename":"zápisnica z otvárania ponúk_prezenčná listina.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 19. Júl 2015 19. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/115788/content/54266/download","filename":"zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Štefan Rožek - Real Interiér 17. Júl 2015 17. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/115779/content/54409/download","filename":"ponuka_Štefan_Rožek_real_interier.pdf"}]
Iný dokument k zákazke výzva 13. Apríl 2015 13. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/115800/content/54233/download","filename":"Vyzva na predkladanie ponuk_7865_WYT.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy - Dodacie listy 16. Február 2016 16. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/623508/content/791174/download","filename":"Dodacie listy.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ZFP Interiors, s.r.o. 17. Júl 2015 17. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/115782/content/54452/download","filename":"ponuka_ZFP Interiors, s.r.o..pdf"}]
Iný dokument k zákazke § 41 ODS. 1 28. Máj 2015 28. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/115806/content/54298/download","filename":"§ 41 ODS. 1.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×