Obstarávanie

Modernizácia hornej stavby mostného objektu 520-053 podľa projektovej dokumentácie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
292 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
291 342,50
Zaplatené:
99.77%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Modernizácia hornej stavby mostného objektu 520-053 podľa projektovej dokumentácie. Stavebná práce zahŕňajú komplexnú modernizáciu vozovky, mostného zvršku, výmenu ZBZ a sanáciu poškodených krídiel na predmetnom moste. Realizáciou navrhovaných prác sa predĺži životnosť konštrukcia mosta a zvýši bezpečnosť účastníkov cestnej premávky v danom bode.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 7 349 611,00 20% EUR 6. August 2015 45001

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. 13. August 2015 13. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4044/content/2113/download","filename":"1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4044/content/2114/download","filename":"2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4044/content/2115/download","filename":"3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4044/content/2116/download","filename":"4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4044/content/2117/download","filename":"5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4044/content/2118/download","filename":"5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4044/content/2119/download","filename":"CV - Sipula , ze bude k dispozicii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4044/content/2120/download","filename":"CV - skupina - osoby .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4044/content/2121/download","filename":"CV - skupina - osoby 2 .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4044/content/2122/download","filename":"CV UVO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4044/content/2123/download","filename":"CV § 26 ACZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4044/content/2124/download","filename":"CV o o obshau casti kriterai..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4044/content/2125/download","filename":"CV -o splneni ucasti .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4044/content/2126/download","filename":"CV o subdodavateľoch_priznané subky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4044/content/2127/download","filename":"CV -záväzky, banky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4044/content/2128/download","filename":"Identifikácia .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4044/content/2129/download","filename":"obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4044/content/2130/download","filename":"Opis predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4044/content/2131/download","filename":"SKusenosti uchadzaca SK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4044/content/2132/download","filename":"Sprievodný list .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4044/content/2133/download","filename":"vrchná strana. OSTATNE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4044/content/2134/download","filename":"ZoD bez ceny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4044/content/2135/download","filename":"20150415144623623.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4044/content/2136/download","filename":"ZoD s cenou.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4044/content/2137/download","filename":"vrchná strana. KRITERIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4044/content/2138/download","filename":"Príloha č. 1 k SP-Štefanov nad Oravou.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 12. August 2015 12. August 2015 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. December 2015 22. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4083/content/528/download","filename":"Súpis prác.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 13. August 2015 13. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4056/content/437/download","filename":"Zápisnica o posúdení podmienok účasti.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 12. August 2015 12. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4092/content/1324/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4092/content/1325/download","filename":"Príloha č. 1 k Zápisnici z otvárania.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4092/content/1326/download","filename":"Príloha č. 2-úvodné samostatné hodnotenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4092/content/1327/download","filename":"Príloha č. 2-celkové úvodného hodnotenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4092/content/1328/download","filename":"Príloha č. 3-samostatné hodnotenie po EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4092/content/1329/download","filename":"Príloha č. 3-celkové hodnotenie po EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4092/content/1330/download","filename":"Príloha č. 4-samostatné hodnotenie po postupe podľa § 44 ods. 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4092/content/1331/download","filename":"Príloha č. 4-Celkové hodnotenie po postupe podľa § 44 ods. 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4092/content/1332/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_3978097760.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZoD č. 89/2015 22. December 2015 22. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4080/content/465/download","filename":"FA.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 15. December 2015 15. December 2015 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 12. August 2015 12. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4089/content/597/download","filename":"Zápisnica z otvárania-časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4089/content/598/download","filename":"Zápisnica z otvárania-časť Kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4089/content/599/download","filename":"Príloha č. 1 k Zápisnici z otvárania.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 13. August 2015 13. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4059/content/455/download","filename":"SpravaOzakazkach_9_6.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 12. August 2015 12. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4074/content/590/download","filename":"Inf.podľa §44 ods. 2.pdf"}]
Zmluva Zmluva 15. December 2015 15. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4065/content/522/download","filename":"Dodatok-2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov MBM-GROUP, a.s. 13. August 2015 13. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4047/content/494/download","filename":"Kópia ostatné.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4047/content/495/download","filename":"scen kritéria.PDF"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 15. December 2015 15. December 2015 []
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK, a.s. 13. August 2015 13. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4104/content/1824/download","filename":"ponuka ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4104/content/1825/download","filename":"ponuka kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Swietelsky - Slovakia spol. s r.o. 13. August 2015 13. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4050/content/692/download","filename":"CP Tvrdošín -most - ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4050/content/693/download","filename":"CP Tvrdošín - most kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov HASTRA, s.r.o. 13. August 2015 13. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4098/content/1627/download","filename":"kópia kompletnej ponuky.pdf"}]
Zmluva Zmluva 15. December 2015 15. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4062/content/464/download","filename":"Dodatok-1.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 15. December 2015 15. December 2015 []
Ponuky uchádzačov Inžinierske stavby, a.s. 13. August 2015 13. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4101/content/1719/download","filename":"ponuka ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4101/content/1720/download","filename":"ponuka kritéria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov STRABAG s.r.o. 13. August 2015 13. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4095/content/1560/download","filename":"Ostatne_Most_Tvrdosin.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4095/content/1561/download","filename":"Kriteria_Most_Tvrdosin.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 26. Marec 2015 26. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4041/content/2017/download","filename":"SP-MO-Štefanov nad Oravou.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4041/content/2018/download","filename":"Príloha č. 1 k SP-MO 520-053.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4041/content/2019/download","filename":"00_TITULNY LIST.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4041/content/2020/download","filename":"00_ZOZNAM PRILOH.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4041/content/2021/download","filename":"01_TECHNICKA SPRAVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4041/content/2022/download","filename":"01_TECHNICKA SPRAVA_KL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4041/content/2023/download","filename":"01_TECHNICKA SPRAVA_SVETELNA SIGNALITZIACIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4041/content/2024/download","filename":"02_PREHLADNA SITUACIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4041/content/2025/download","filename":"03_PODORYS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4041/content/2026/download","filename":"04_POZDLZNY REZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4041/content/2027/download","filename":"05_PRIECNE REZY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4041/content/2028/download","filename":"05_TVAR A VYTYCENIE RIMS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4041/content/2029/download","filename":"06_TVAR SPRIAHUJUCEJ DOSKY A DOBETONAVKY KRIDIEL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4041/content/2030/download","filename":"07_VYSTUZ SPRIAHUJUCEJ DOSKY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4041/content/2031/download","filename":"08_VYSTUZ DOBETONAVKY KRIDIEL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4041/content/2032/download","filename":"10_VYSTUZ RIMS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4041/content/2033/download","filename":"11_PODKLAD PRE ODVODNENIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4041/content/2034/download","filename":"12_PODKLAD PRE MOSTNY ZAVER.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4041/content/2035/download","filename":"13_PODKLAD PRE ZABRADLIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4041/content/2036/download","filename":"14_PODKLAD PRE ZVODIDLO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4041/content/2037/download","filename":"15_ZOSILNENIE KRIDIEL_OCELOVE TIAHLA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4041/content/2038/download","filename":"16_POSTUP VYSTAVBY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4041/content/2039/download","filename":"17_DOCASNE DOPRAVNE ZNACENIE_UPRAVA 13_2_2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4041/content/2040/download","filename":"18_VYKAZ VYMER.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4041/content/2041/download","filename":"18_VYKAZ VYMER_KL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4041/content/2042/download","filename":"Siete.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4041/content/2043/download","filename":"09_TVAR A VYTYCENIE RIMS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4041/content/2044/download","filename":"09_TVAR A VYTYCENIE RIMS.pdf"}]
Zmluva Zmluva 13. August 2015 13. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4053/content/402/download","filename":"89-2015-SWIETELSKY.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×