Obstarávanie

Sanácia miesta a skládok s nezákonne umiestneným odpadom v mestskej časti Bratislava-Čunovo a Obci Štvrtok na Ostrove


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mestská časť Bratislava - Čunovo
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
205 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
170 833,33
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90510000-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Sanácia miesta a skládok s nezákonne umiestneným odpadom v mestskej časti Bratislava-Čunovo a Obci Štvrtok na Ostrove

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Plastic People, s.r.o. 3 205 000,00 20% EUR 12. Október 2015 44908

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Forbi Group s.r.o. 22. Október 2015 22. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/467941/content/366223/download","filename":"5.PONUKA_Čuňovo_Forbi.pdf"}]
Iný dokument k zákazke INFO podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Kritériá“ 17. September 2015 17. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/467932/content/366205/download","filename":"INO-41-Kritériá_CU.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EKOPLASTIKA s.r.o. 22. Október 2015 22. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/467944/content/366227/download","filename":"5. PONUKA_ČuňovoŠtvrtok na ostrove-Ekoplastika.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Plastic People, s.r.o. 22. Október 2015 22. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/467947/content/366229/download","filename":"5.PONUKA PP_Čunovo, Štvrtok na Ostrove.pdf"}]
Zmluva Zmluva 22. Október 2015 22. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/467926/content/366198/download","filename":"Rámcová dohoda-Čunovo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/467926/content/366199/download","filename":"Rámcová dohoda_Štvrok n Ostrove.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 22. Október 2015 22. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/467917/content/366165/download","filename":"8. správa o zákazke podl'a §21.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 22. Október 2015 22. Október 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 22. Október 2015 22. Október 2015 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 22. Október 2015 22. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/467950/content/366254/download","filename":"6. Zápisnica z otvárania ponúk CU.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 22. Október 2015 22. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/467914/content/366159/download","filename":"7. Zapisnica z VVP CU+K.pdf"}]
Iný dokument k zákazke INO § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk Ostatné 11. September 2015 11. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/467929/content/366201/download","filename":"INO § 41 ods. 1 zákona otváranie častí ponúk Ostatné CU.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 26. September 2015 26. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/467935/content/366208/download","filename":"INFO o VVP do profilu Čunovo+ŠnO.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 22. Október 2015 22. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/467938/content/366218/download","filename":"4.Zápisnica-SPU-CU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/467938/content/366219/download","filename":"4.1. Príloha Vyhodnotenie SPU TAB.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 27. August 2015 27. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/467911/content/366157/download","filename":"SP Čunovo-Štvrtok na Ostrove-skládky.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×