Obstarávanie

Dodávka digitálneho RTG prístroja kompatibilného s PACS-om


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
120 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
120 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33111000-1
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka digitálneho RTG prístroja kompatibilného s PACS-om.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MEDIXRAY, s.r.o. 3 144 000,00 20% EUR 20. Október 2015 44789

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 9. Jún 2015 9. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/560745/content/202385/download","filename":"NR_RTG_zverejnenie poradia uchádzačov v profile.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oprava výzvy na predkladanie ponúk a súťažných podkladov 10. Apríl 2015 10. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/560742/content/202369/download","filename":"Nemocnica_oprava SP a vyzvy_15_04_10_RTG.pdf"}]
Zmluva Zmluva 6. November 2015 6. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/560748/content/202219/download","filename":"KZ_0607-2015_po_podpedise_Digitálny RTG prístroj.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 6. November 2015 6. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/560754/content/202313/download","filename":"zapisnica PU_RTG_predfinal.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 8. Apríl 2015 8. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/560724/content/202312/download","filename":"SP_PLZ_Nemocnica NR_digitalny RTG_15_04_07_final.pdf"}]
Ponuky uchádzačov FOMEI SLOVAKIA, s.r.o. 30. November 2015 30. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/560763/content/202402/download","filename":"FOMEI_Ostatné kopia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/560763/content/202403/download","filename":"FOMEI_Kritériá kópia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Medixray s.r.o. 30. November 2015 30. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/560733/content/202221/download","filename":"Medixray_Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/560733/content/202222/download","filename":"Medixray_Kritériá.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna Zmluva č. 0607- 2015/Zobor-RTG 14. Január 2016 14. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/560739/content/202333/download","filename":"RTG Faktúra033.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GUTTA Slovakia, spol. s.r.o. 30. November 2015 30. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/560730/content/202367/download","filename":"GUTTA_Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/560730/content/202368/download","filename":"GUTTA_Kritériá.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 6. November 2015 6. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/560757/content/202360/download","filename":"zapisnica H_ostatne_RTG_predfinal.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/560757/content/202361/download","filename":"zapisnica H_kriteria_RTG_15_06_09.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 6. November 2015 6. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/560751/content/202273/download","filename":"Zápisnica otvaranie_kriteria_RTG_15_05_18.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/560751/content/202274/download","filename":"zapisnica otvaranie_ostatné_RTG_15_04_27.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. Január 2016 14. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/560736/content/202283/download","filename":"RTG dodací list034.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/560736/content/202284/download","filename":"RTG preberací protokol035.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 6. November 2015 6. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/560760/content/202378/download","filename":"správa §21 ZVO_RTG.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×