Obstarávanie

Rekonštrukcia a modernizácia vykurovacieho systému a systému ohrevu teplej vody s využitím OZE


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
PANARA, s.r.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
92 992,00
Konečná suma(Bez DPH):
57 400,00
Zaplatené:
61.72%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
42320000-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Rekonštrukcia existujúceho vykurovacieho systému objektu s využitím 1 ks kotla s výkonom do 100 kW na peletky a drevnú štiepku a zodpovedajúca úprava skladu paliva. 1) Vykurovanie a zdravotechnika Dodávka a montáž technológie kotla, strojného zariadenia vrátane dymovodu, armatúr, rúrového materiálu, izolácií, náterov a príslušenstva. Montáž vetrania kotolne. Demontáž všetkých technologických zariadení v priestore navrhovanej kotolne a sklade paliva. 2) Silnoprúd elektroinštalácie Dodávka a montáž rozvádzača a elektroinštalačné práce. 3) Práce a dodávka HSV a PSV Vyplnenie priehlbní, vytvorenie prierazov v jestvujúcich stenách, vybudovanie novej steny v sklade paliva a zodpovedajúce stavebné úpravy. Podrobné riešenie je spracované v projektovej dokumentácii, ktorá je súčasťou súťažných podkladov. Práce na zdroji tepla a systéme vykurovania ako aj všetky súvisiace podporné a prípravné práce budú realizované za stálej prevádzky a pohybu zamestnancov a vzhľadom k tomu že miesto realizácie je detašované pracovisko Slovenskej Technickej Univerzity aj za pohybu študentov a pedagógov, čo bude klásť zvýšené nároky na dodržiavanie postupov pri práci tak aby neboli ohrozené osoby vyskytujúce sa na mieste realizácie. V objekte sú umiestnené laboratórne zariadenia vysokej hodnoty (nad 750 tis. €) mimoriadne citlivé na prašnosť a mechanické otrasy.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Ohrievacia Technika, s. r. o. 3 57 400,00 0% EUR 24. Október 2014 44592

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Hermann SK, spol. s r.o. 22. August 2014 22. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/148603/content/71763/download","filename":"Súťažné podklady-KRITERIA.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 22. August 2014 22. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/148600/content/71536/download","filename":"2014_0013zvpeax.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Odovzdanie stavby - vykurovací systém 23. August 2017 23. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866983/content/644993/download","filename":"odovzdanie stavby - vykurovací systémA.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 22. August 2014 22. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/148594/content/71165/download","filename":"2014_0013zpuvs.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia FAKTÚRA č.150100015 23. August 2017 23. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866986/content/645037/download","filename":"Faktúry vykurovací systém_A.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 3. November 2014 3. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/148585/content/71268/download","filename":"2014_0013nzo.pdf"}]
Ponuky uchádzačov CALORIM Sk, s.r.o. 22. August 2014 22. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/148606/content/71320/download","filename":"CP_CALORIM.pdf"}]
Zmluva Zmluva 30. Október 2014 30. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/148582/content/71324/download","filename":"Zmluva.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dodatok k zmluve 4. December 2014 4. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/148588/content/71532/download","filename":"dodatok k zmluve.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 22. August 2014 22. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/148591/content/71772/download","filename":"2014_0013lipupeax_h.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/148591/content/71773/download","filename":"2014_0013liuupeax_h.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ohrievacia Technika, s. r. o. 22. August 2014 22. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/148609/content/71572/download","filename":"CP_Ohrievacia technika.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 22. August 2014 22. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/148597/content/71289/download","filename":"2014_0013otvxep.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 6. Jún 2014 6. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/148579/content/71811/download","filename":"2014_0013spuszjeu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/148579/content/71812/download","filename":"Zmluva o dielo PANARA kúrenie - FINAL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/148579/content/71813/download","filename":"Vykaz výmer KOTOLŃA - elektro.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/148579/content/71814/download","filename":"Vykaz výmer KOTOLŃA - stavba.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/148579/content/71815/download","filename":"Vykaz výmer KOTOLŃA - UK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/148579/content/71816/download","filename":"A - SPRIEVODNÁ SPRÁVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/148579/content/71817/download","filename":"B - SÚHRNNA TECHNICKÁ SPRÁVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/148579/content/71818/download","filename":"Statika.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/148579/content/71819/download","filename":"Arch. - rezy a detaily.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/148579/content/71820/download","filename":"Arch.-pôdorys - jestvujúci a navrhovaný stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/148579/content/71821/download","filename":"Arch.-pôdorys drevená konštrukcia-navrhovaný stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/148579/content/71822/download","filename":"TS - Architektúra.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/148579/content/71823/download","filename":"Elektro - tech. správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/148579/content/71824/download","filename":"Elektro-doplnenie bleskozvodu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/148579/content/71825/download","filename":"Elektro-hlvaná umemň.svorkovnica.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/148579/content/71826/download","filename":"Elektro-pôdorys -elektroinštalácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/148579/content/71827/download","filename":"Elektro-rozvádzač Rk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/148579/content/71828/download","filename":"PO - pôdorys.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/148579/content/71829/download","filename":"PO Tech.správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/148579/content/71830/download","filename":"TS_uk Panara.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/148579/content/71831/download","filename":"UK-01 Pôdorys 1.NP RP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/148579/content/71832/download","filename":"UK-02 Schéma zapojenia RP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/148579/content/71833/download","filename":"UK-03 Pohľad na komín.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/148579/content/71834/download","filename":"UK-04 Detail Rozdeľovač-zberač.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×