Obstarávanie

Obstaranie strojno - technologického vybavenia - Agrofarm ELNOR, s.r.o.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Agrofarm ELNOR, s.r.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
762 045,00
Konečná suma(Bez DPH):
762 045,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
16700000-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom obstarávania je nákup strojno - technologického vybavenia pre pestovanie, pozberovú úpravu a spracovanie orechov. Podrobná technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
AGROSERVIS spol. s r.o. 3 762 045,00 0% EUR 12. September 2014 44423

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 136 ODS. 9 PÍSM. D ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 6. August 2014 6. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/157534/content/73280/download","filename":"INV - nevylúčenie Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov AGROVAL s.r.o. 12. September 2014 12. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/157516/content/73711/download","filename":"CP 2 AGROVAL.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 11. August 2014 11. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/157537/content/73360/download","filename":"Splnenie povinnosti podľa §44 ods.2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov AGROSERVIS spol. s r.o. 12. September 2014 12. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/157552/content/73934/download","filename":"CP 1 AGROSERVIS.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 12. September 2014 12. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/157525/content/73412/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 12. September 2014 12. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/157549/content/73665/download","filename":"Správa podľa §21 ods. 2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 136 ODS. 9 PÍSM. E ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 19. August 2014 19. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/157540/content/73418/download","filename":"INV - prevzali oznamenia o vysledku.pdf"}]
Iný dokument k zákazke INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 136 ODS. 9 PÍSM. C ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 29. Júl 2014 29. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/157531/content/73328/download","filename":"INV - nevylúčenie Ostatné.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 10. Júl 2014 10. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/157513/content/73549/download","filename":"Súťažné podklady_Agrofarm ELNOR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/157513/content/73550/download","filename":"Technická špecifikácia predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/157513/content/73551/download","filename":"Návrh Kúpnej zmluvy_Agrofarm ELNOR.pdf"}]
Iný dokument k zákazke INFORMÁCIA O UZAVRETÍ ZMLUVY 12. September 2014 12. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/157543/content/73355/download","filename":"PM09N.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 12. September 2014 12. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/157528/content/73234/download","filename":"Zápisnice II_aukcia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/157528/content/73235/download","filename":"Zápisnice III_záverečná.pdf"}]
Zmluva Zmluva 12. September 2014 12. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/157546/content/73443/download","filename":"ZMLUVA AGROSERVIS.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Alžbeta Tóthová M E T E O R 12. September 2014 12. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/157519/content/73226/download","filename":"CP 3 ALŽBETA TÓTHOVÁ METEOR.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 12. September 2014 12. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/157522/content/73304/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×